Home

Misc Wazif

450+ Misc. More Online Duas New !

"ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE-ISMEKA YA ALLAHO"

http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/cat.pl?c=Marriage+%28Nikah%29     Sunni fiqa marriage masils .

 Stricken !
" Remember before Starting & Ending any Duas u should read 3 / 5 / 7 / 11 / 12 / 14 times Darood Sharif & you should must Pray Namaz (Prayer) regularly 5 times a day." & He / She must be Clean . & with wazoo.

1) For success in difficult situations.
YA RAHIMO, YA KARIMO, YA MAQIMO, YA AZIMO, YA QADIMO, YA ALIMO,     YA HALIMO, YA HAKEEMO

2) For victory and prosperity
YA SYYEDAS-SADA-TE YA RAFE'AD-DARAJATE YA GAFERAL-KHATI'ATE YA QABI-LAT-TAV-BATE YA ALEMAL KHAFIYATE, YA MOJEEBBAD-DA'VATE YA VALI-YAL HASANATE YA MO'TI-YAL MAS'ALATE YA SAME'AL-ASVATE, YA DAFE'AL BALI-YATE.

3) For victory and dignity.
YA KHAIRAL GHAFEREENA YA KHAIRAN NASEREENA YA KHAIRAR-RAZEQEENA. YA KHAIRAL HAMEDEENA YA KHAIRAL-MOON-ZELEENA YA KHAIRAL-FATEHEENA YA KHAIRAL HAKEMEENA YA KHAIRAL VERESEENA YA KHAIRAZ-ZAKEREEN, YA KHAIRAL MOHSENEENA.

4) For grandeur in life and hereafter.
YA MAN LAHOOL'IZZATO VAL-JAMALO, YA MAN LAHOOL-QOODRATO VAL KAMOLO, YA MAN LAHOOL MOOLKO, VAL JALALO, YA MAN HOVAL KABEERAL MOOTA'ALO, YA MOONSHIAS-SAHABIS-SEQALE, YA MAN HOVA SHADEEDOL MEHALE YA MAN HOVA SHADEEDOL IQABE, YA MAN HOVA SAREOOL HISABE, YA MAN HOVA INDAHOO HOOSNAS-SAVABE, YA MAN INDAHOO OOMMOOL KITABE.

5) For honour and exaltation and expedition of important affairs.
YA HANNANO, YA BOORHANO, YA GHOOFRANO, YA MANNANO, YA SOOLTANO, YA SOB'HANO, YA DAYYANO, YA RIZWANO, YA MOOSTA'ANO, YA ZAL-MAANE-VAL-BE-YANE.

6) For blessings and promotion ranks
YA MAN TAVAZE'A KOOLLO SHAI'IN LE AZMATEHI, YA MANIS-TASLAMA KOOLLO SHAI'IN LE-QOODRATEHI, YA MAN ZALLA KOOLLO SHAI'IN LE IZZATEHI, YA MAN KHAZA'A KOOLLO SHAI'IN LE-HAIBATEHI, YA MAN INQADE KOOLLO SHAI'IN MIN KHAS-YA-TEHI, YA MAN TASHAQQATIL-JEBALO MIN MAKHAFATEHI YA MAN QAMATIS-SAMAVATO BE-AMREHI, YA MANI-TAQQARRATIL-ARZOONA BE IZNEHI YA MAN YOSABBEHOOR-RA'DO BE HAMDEHI, YA MAL-LA YA'TADI ALAA AHLE MAMLOOKATEHI, YA MAL-LA YA'TADI ALAA AHLE MAMLOOKATEHI, SOB-HANAKA.

7) For removal of calamities and promotion ranks.
YA GAFERAL-KHATAYA YA MOONTAHAR-RAJAYA YA VAHEBAL-HADAYA YA QAZEYAL-MANAYA YA BAS'ESAL-BALAYA YA KASHEFAL BALAYA YA MOOJZELAL-ATAYA YA RAZEKAL-BARAYA YA SAME-ASH-SHAKAYA YA MOOTLEQAL-OOSARA SOOB HANAKA.

8) For protection from chastisement in this world and the hereafter.
YA ZAL HAMDE VAS-SANAA'AY YA ZAL MAJDE VAS-SANNA'AY YA ZAL-AFVAY VAR RIZAA'AY YA ZAL FAZLE VAL QAZAA'AY YA ZAL JOODE VAS SAKHAA'AY YA ZAL FAKHRE VAL BAHAA'AY YA ZAL-AHDE VAL-VAFAA'AAY YA ZAL MAANE VAL ATAA'AY YA ZAL-IZZE VAL BAQAA'AY YA ZAL ALAA'AY VAN-NA-MAA'AY, SOB-HINAKA.

9) For removal of fear and disease.
YA MANE'O YA NAFE'O, YA VASE'O, YA DA-FE'O, YA SAME'O, YA MOOS-SE'O, YA RAFE'O, YA JAME'O, YA SANE'O, YA SHAFE'O SOB HANAKA.

10) For acceptance of duties
YA SANE'O KOOLLE MASNOO'IN, YA RAZEQA KOOLLE MARZOOQIN, YA KASHEFA KOOLLE MAKROOBIN, YA KASHEFA KHOOLLE MAKROOBIN YA RAHEMA KOOLLE MARHOOMIN YA SITIRA KOOLLE MA'YOOBIN, YA KHALIQA KOOLE MAKHLOOQIN YA MALEKA KOOLLE MAMLOOKIN YA FAREJA KHOLLE MAHMOOMIN YA NASIRA KOOLLE MAKHZOOLIN YA MALJA KOOLLE MATROODIN.

11) For protection from vices and increase in sustenance
YA OODDATI INDA SHIDDATI, YA MOONESI INDA VAH-SHATI YA VALIYE UNDA NE'MATI, YA DALEELI INDA HAIRATI, YA MAL JAA'EE INDA IZTARARI YA RAJAA'EE INDA MOOSIBATI, YA SAHEBI INDA GHOORBATI, YA GHEYASI INDA KOORBATI, YA GHEENAA'EE INDAF-TEQARI, YA MOOGHISI INDA MAFZA'EE, SOB HANAKA.

12) For protection from calamities and for good fortune.
YA ALLAMAL GHOYOOBE YA SATTARAL OYOOBE YA MOQAL-LEBAL QOLOOBE YA TABIBOOL-QOLOOBE YA MOFARREJAL-HOMOOME. YA GHAFFARAZ ZONOOBE YA KASHEFAL KOROOBE YA MOONAV-VERAL QOLOOBE YA ANEESAL QOLOOBE YA MOONAF-FESAL GHOMOOME SOB-HANAKA.

13) For removal of eye pain
YA JALEELO, YA DALEELO, YA JAMEELO, YA QABEELO, YA MOHEELO, YA VAKEELO, YA MODEELO, YA MOQEELO, YA KAFEELO, YA MOEELO.

14) For increase in wealth
YA DALEELOL-MOTAHAYYAREENA YA SAREE-KHAL MOOSTASREKHEENA YA AMANAL-KHAA'E-FEENA YA RAHEMAL MASAKEENA YA GHAFERAL MOOZNEBEENA, YA GHEYASAL-MOSTAGHISEENA, YA JARAL-MOOS-TAJEEREENA, YA AVNAL MOMENEENA, YA MAL-JAA'AL ASEENA YA MOJEEBA DA'VATIL MOOZTAREENA.

15) For blessings.
YA ZAL JOODE VAL EHSANE, YA ZAL-AMNE VAL AMANE YA ZAL-HIMATE VAL BAYNE YA ZAL HOOJJATGE VAL BOORHANE YA ZARRAFATE VAL MOOSTA'ANE YA ZAL FAZLE VAL IMTENANE YA ZAL QOODSE VAS SOB HANE YA ZAR RAHMATE VAR RIZVANE YA ZAL AZMATE VAS SOOLTANE YA ZAL AFVE VAL GHOFRANE, SOB HANAKA.

16) For solution of problems.
YA MAN HOVA RABBO KHOOLLE SHAI'IN YA MAN HOVA KHALEQO KOOLE SHAI'IN YA MAN HOVA FAVQA KOOLE SHAI'IN YA MAN HOVA QADEROON ALA KOOLLE SHAI'IN YA MAN HOVA YABQA WA YAFNA KOOLLE SHAI'IN. YA MAN HOVA ILAHO KOOLLE SHAI'IN YA MAN HOVA BA'DA KOOLLE SHAI'IN YA MAN HOVA ALEMOON BE KOOLE SHAI'IN.

17) For all difficult affairs
YA MO'MENO YA MOLAQ-QANO YA MOMAKKINO YA MOHAIMENO, YA MOBAYYENO, YA MOZAYYENO, YA MOKAV-VINO YA MOHAV-VENO YA MO'ALLENO-MOOQAS-SIMO.

18) For increase in sustenance
YA MAN HOVA FEE MOOLKEHI MOQEEMOON, YA MAN HOVA SOOLTANEHI QADEERMOON, YA MAN HOVA JALALEHI AZIMOON, YA MAN HOVA ALA IBADEHI RAHIMOON, YA MAN HOVA BE KOOLLE SHAI'IN ALIMOON, YAMAN HOVE BE MAN A'SAHO HALIMOON YA MAN HOVA BE MAN RAJAAHO KARIMOON, YA MAN HOVA FEE SOON'EHI HAKIMOON, YA MAN HOVA FEE HIK-MATEHI LATEEFOON, YA MAN HOVA FEE LOOTFEHI QADEEROON.

19) For seeking promotion in ranks
YA MAL-LA YOORJA ILLA FAZLAHOO, YA MAN LA YOOSALO ILLA AFVOHOO, YA MAL-LA YOONZARO ILLA BIRROHO YA MAN LA YOKHAFO ILLA ADLOHOO, YA MAN LA YADOOMO ILLA MOOLKOHOO, YA MAL-LA SOOLTA-NA ILLA SOOLTANOHOO, YA MAN VASE'AT KOOLLA SHAI'IN RAHMATOHOO, YA MAN SABAQAT RAHMATAHOO GHAZABAHOO YA MAN AHATA BE KOOLLE SHAI'IN ILMOHOO, YA MAN LAISA AHADOOSTET-MISLOHOO.

20) When afflicted with worries
YA FAREJAL-HAMME YA GHAFERAZ-ZAMBE YA KHALEQAT KHALQE YA MOOFIL AHDE YA FALEQ HABBE YA KASHEFAL GHAMME YA QABELAT-TAVBE YA SADEQAT VA'DE YA ALEMAS SIRRE YA RAZEQAL ANAME.

21) For seeking forgiveness of sins
YA ALIYO YA MALI-YO YA ZAKI-YO, YA VAFI-YO YA KHAFI-YO YA BADI YO, YA GHANI-YO YA RAZI YO YA QAVI YO YA VALI YO.

22) For pleading increase in sustenance
YA MAN AZHARAL JAMEEL WA YA MAN SATTARAL QABEEHA WA YA MAL LAM YOO'AKHAZ BIL JARIRATE WA YA MAL LAM YAHTEKAS-SITRA, YA AZIMAL-AFVENE, YA HASNATE-TAJAVOOZE, YA VASE'AL-MAGHAFIRATE YA BASITAL YADAINE BIR-RAHMAT, YA SHAHEBA KOOLLE NAJVA, YA MOONTAHA KOOLLE SHAKVA.

23) For bestowal of beneficence
YA ZAN-NE-MATIS SABEGHATE YA ZAL-MIN-NATIS SABEQATE YA ZAL-QOODRATIL KAME-LATE YA ZAL'IZZATID DAA-EMATE YA ZAL HUJJA'TIL QATE'ATE YA ZAR-RAHMATIL VASE'ATE YA ZAL HIKMATIL BALEGHATE YA ZAL KARA MATIZ ZAHIRATE YA ZAL QOOVATIL MATINATE YA ZAL AZAMATIL MANI'ATE.

24) When afflicted with misfortunes
YA BADI'AS-SAMAVATE YA RAHEMAL'ABARATE YA SATERAL AVRATE YA MOONZELAL AYATE YA MA HEYAS SAYYATE YA JA'ELAZ ZOLOMATE YA MOQEELAL ASRATE YA MOHI YAL AMVATE YA MOOZE'EFAL HASANATE YA SHADDED-AN-NAQEMATE.

25) For the pleasure of Allah SWT
YA MOOSAV-VIRO YA MOTAH-HIRO YA MOBASH-SHIRO YA MOQADDIRRO YA MONAV-VIRO YA MOONAZ ZIRO YA MO'AKH-KHIRO. YA MADABBIRO YA MOYAS YA MOQADDIMO.

26) For seeking dignity and prestige among people
YA RABBAL-BAITIL-HARAME YA RABBAL-BA-LADIL-HARAME YA RABBAL MASH'ARIL HARAME YA RABBIL-HILLE VAL HARAME YA RABBAT'TAHI YATE VAS SALAM-E YA RABBISH-SHAHRIL HARAME YA RABBARROOKNE VAL MAQAME YA RABBAL MASJEDIL HARAME YA RABBAN NOORE VAZ ZALAME YA RABBAL QOODRATE FIL ANAME.

27) When called by rulers and officers (recite 20 times)
YA AHKAMAL-HAKEMEENA YA ASDAQAS SADEQEENA YA AHSANAL-KHALEQEENA YA ASMA'AS-SAME'EENA YA ASHFA'ASH SHAAFE'EENA YA A'DALAL ADELEENA YA ATHARAT-TAHEREENA YA ASRA'AL HASEBEENA YA ABSARAN-NAZEREENA YA AKRAMAL AK-REMEENA.

28) For Achery
YA IMAMDA MAL LA IMADALAHOO YA ZOKHRA MAL LA ZOOKHRALAHOO YA GHIASA MAL LA GHISASALAHOO YA IZZA MAL LA IZZALAHOO YA ANEESA MAL LA ANEESALAHOO YA SANADA MAL LA SANADALAHOO YA HIRZA MAL LA HIR ZALAHOO YA FAKHRA MAL LA FAKHRALAHOO YA MO'EENA MAL LA MO'EENALAHOO YA AMANA MAL LA AMANALAHOO.

29) For Archery
YA ASIMO, YA SALIMO, YA QAA'EMO, YA HAKIMO, YA QA-BIZO, YA DAA'EMO, YA ALIMO, YA BASITO, YA RAHIMO, YA QASIMO.

30) For success in Jihad
YA ASIMA MANIS-TA-SAMAHOO YA GHAFIRA MANIS-TAGHFIRAHOO YA HAFEZA MANIS-TAH FAZAHOO, YA MOORSHIDA MANISTAR-SHADAHOO YA MO'EENO MANIS-TA-ANAHOO YA RAHEMA MANIS TAR HAMAHOO YA NASIRA MANIS TANSARAHOO YA MOOKRAMA MANIS TAK-RAMAHOO YA SAREEKHA MANIS TAS RAKHAHOO YA MOGHEESA MANIS TAGHASAHOO.

31) For success over enemies
YA AZIZOL LA YOZAMOO YA QAYYOOMAL LA YANAMO YA HAYYAL LA YAMOOTO YA BAQIYAL LA YAFNA YA SAMADAL LA YOOTAMO YA LATIFAL LA YOORAMO YA DAA-EMAL LA YAFOOTO YA MOOLKAL LA YAZOOLO YA ALEMAL LA YAJHALE YA QAVI YAL LA YOZAFO.

32) For being fearless
YA SHAHIDO, YA RASHIDO, YA ZAAR-RO, YA HAMIDO, YA BA'ESO, YA NAFE'O, YA MAJIDO, YA VARISO, SOB-HANAKA.

33) For attendence before rulers
YA AAZAMA KOOLLE AZIMIN YA ARHAMAR MIN KHOOLE RAHIMIN YA AHKAMA MIN KHOOLLE HAKIMIN YA AKBARA MIN KOOLLE KABIRIN, YA AJALLA MIN KOOLLE JALILIN, YA AKRAMA MIN KHOOLLE KARIMIN, YA A'LAM MIN KOOLLE ALIMAN YA AQDAMA MIN KOOLLE QADIMIN, YA ALTAFA MIN KOOLLE LATIFIN, YA A'AZZA MIN KOOLLE AZIZIN.

34) For cure of disease.
YA KA-RIMAS-SAFHE YA KASEERAL-KHAIRE YA DAA'EMAL-LOOTFE YA MOONAF-FESAL KARBE YA MALEKAL-MOOLKE YA AZIMOOL-MANNE YA QADIMAL FAZLE YA LATIFAS-SOON'AY YA KASHIFAZ-ZORRE YA QAZEYAL-HAQQE.

35) For safeguard from jinns

YA MAN HOVA FEE AHDEHI WA FI-YOON YA MAN HOVA FEE QOOVATEHI ALI-YOON, YA MAN HOVA FEE OLOOVEHI QARIBOON, YA MAN HOVA FEE QOOEBEHI LATIFOON, YA MAN HOVA FEE LOOTFEHI SHARIFOON, YA MAN HOVA FEE SHARAFEHI AZIZOON, YA MAN HOVA FEE IZZEHI AZIMOON, YA MAN HOVA FEE AZMATEHI MAJIDOON, YA MAN HOVA FEE MAJIDEHI HAMIDOON, SOB HANKA.

36) For safety from enemies

ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE-ISMEKA YA KAFI, YA SHAFI, YA VAFI, YA MO'AFI, YA HADI, YA DA'EE, YA QAZI, YA RAZI, YA ALI, YA BAQI.

37) For victory in jehad

YA MAN KOOLLO SHAI'IN KHAZE'OON LAHOO YA MAN KOOLLO SHAI'IN KHASHE'AN LAHOO YA MAN KOOLLO SHAI'IN KAA'ENOON LAHOO YA MAN KOOLLO SHAI'IN MOVJOODOON BEHI YA MAN KHOOLLO SHAI'IN MONEEBOON ILAI-HE YA MAN KOOLLO SHAI'IN KHAA'EFOON MINHO YA MAN KOOLLO SHAI'IN QAA'EMOON BEHII YA MAN KOOLLO SHAI'IN SAA'EROON ILAI-HE YA MAN KOOLLO SHAI'IN YOSAB-BEHO BE HAMDEHI YA MAN KOOLLO SHAI'IN HALEKOON ILLA VAJHO-HOO

38) For help of almighty Allah
YA MAN LA MOFARRA ILLA ILAI-HE YA MAN LA MOOFZELA ILLA-HE, YA MAN LA MAQSADA ILLA ILAI-HE YA MAN LA MAQSADA ILLA ILAI YA MAN LA SANJA MINHO ILLA ILAI-HE YA MAN LA YARGHAB ILLA ILAI-HE YA MAN LA HAVLA VA LA QOOVATA ILLA BEHI, YA MAN LA YOOSTA'ANO ILLA BEHI YA MAN LA YATAVAK-KALO ILLA ALAI HE YA MAN LA YOORJA ILLA HOVA, YA MAN LA YA'BODO ILLA IYYAHO.

39) For success over the enemy
YA KHAIRUL-MARGHOOBEENA YA KHAIRAL MAZKOOREENA YA KHAIRAL MAQSOODEENA YA KHAIRAL MATLOOBEENA YA KHAIRAL MAD'OOVEENA YA KHAIRAL-MAR'OOBEENA YA KHAIRAL-MAS-OOLEENA YA KHAIRAL MASHKOOREENA YA KHAIRAL MAHBOOBEENA YA KHAIRAL MOOSTANESEENA.

40) For repentance

ALLA-HOMMA INNI AS'AOLOKA BE ISEMKA YA GHAFERO, YA SATERO, YA QADIRO, YA QAHIRO, YA FATIRO, YA KASIRO YA JABIRO YA ZAKIRO YA NAZIRO YA NASIRO SOB HANKA.

41) For cure of childrens sicknesses

YA MAN KHALAQA FA SAVVA YA MAN YAKSHEFOOL-BALVA YA MAN YOONQEZOOLGHARQA YA MAN YASHFIL MARZA YA MAN AMATA WA AHYA ZAKARA VAL-OONSA, YA MAN QAD DARA FA HADA YA MAN YASMA'OON HAJVA YA MAN YOONJIL HALKA YA MAN AZHAKA WA ABKA YA MAN KHALAQAZ ZAVJAINAZ ZAKARA VAL OONSA. DARA FA HADA YA MAN YASMAOON NAOWA YA MAN YUNJIL-HALKA YA MAN AZHAKA WA ABQA YA MAN KHALAQAZ ZAVJAINAZ ZAKARA VAL UNSA.

42) For seeking benevolence
YA MAN FIL BARRE VAL BAHRE SABEELOHOO, YA MAN FIL AFAQE AYATOHOO YA MAN FIL AYATE BOOR HANOHOO YA MAN FIL QABOORE IBTARATOHOO YA MAN FIL HISABE HAIBATAHOO YA MAN FIL JANNATE SAVABOHOO YA MAN FIL MAMATE QOODRATEHOO YA MAN FIL QAYAMATE MOOLKAHOO YA MAN FIL MEEZANE QAZAA'OHOO YA MAN FIN-NARE IQABOHOO.

43) For freedom from fear.

YA MAN ILLAIHE YAHREBOOL KHAEFOONA YA MAN ILAIHE YAFRA'OOL MOOZNEBOONA YA MAN ILAIHE YAQSODOOL MONIBOONA YA MAN ILAIHE YARGHABOOZ ZAHEDOONA YA MAN ILAIHE YALJA'OOL MOOTAHYYAROONA YA MAN BEHI YASTANISOOL MOREEDOONA YA MAN BEHI YAFTAKHEROOL-MOHIBBOONA YA MAN FEE AFVEHI YATMA'OOL KHATE'OONA YA MAN ILAIHE YATAVAKKALOOL MOTAVAKKELOONA YA MAN ILAIHE YASKONOOL MOOQENOONA.

44) For back pains

ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE ISMEKA YA HABIBO YA TABIBO YA QARIBO YA RAQIBO YA HASIBO YA MOHEEBO YA MOSEEBO YA MOJEEBO YA KHABIRO YA BASHIRO, SOB HANAKA.

45) For safe sea journey

YA AQRABO MIN KOOLLE QARIBIN YA ABSARA MIN KOOLLE BASEERIN YA ASHRAFA MIN KOOLLE SHARIFIN YA AQVA MIN KOOLLE QAVIYIN YA AJVADA MIN KOOLLE JAVADIN YA AHABBA MIN KOOLLE HABIBIN YA AKHBARA MIN KOOLLE KHABIRIN YA ARFA'A MIN KOOLLE RAFI'IN YA AGHNA MIN KOOLLE GHANIYIN YA AR'AFA MIN KOOLLE RA'OOFIN.

46) Cure for children with epilepsy

YA GHALEBAN GHAIRA MAGHLOOBIN YA KHALEQAN GHAIRA MAKHLOOQIN YA QAHIRAN GHAIRA MAGHOORIN YA HAFEZAN GHAIRA MAHFOOZIN YA SHAHIDAN GHAIRA GHAA'EBIN YA SANE'AN GHAIRA MASNOO'IN YA MALEKAN  GHAIRA MAMLOOKIN YA RAFE'AN GHAIRA MARFOO'IN YA NASIRAN GHAIRA MANSOORIN YA QARIBAN GHAIRA BA'EEDIN.

47) Cure for epilepsy.
YA NOORAN NOORE YA MOONAV-VARIL NOORE YA KHALIQAN NOORE YA MOODAB BARAN NOORE YA NOORAN KOOLLE NOORIN YA NOORAN BA'DA KOOLLE NOORIN YA MOQADDERAN NOORE YA NOORAN QABLA KOOLLE NOORIN YA NOORAN FOVQA KOOLLE NOORIN YA NOORAN LAISA KAMI LEHI NOORAN.

48) For body or wrist pain

YA MAN ATAA'OHOO SHAREEFOON YA MAN LOOTFO-HOO MAQIMOON YA MAN QAVLOHOO HAQQOON YA MAN AFOOHOO FAZLOON YA MAN ZIKROHOO HOOL-VOON YA MAN FAY'LAHOO LATIFOON YA MAN EHSANOHOO QADIMOON YA MAN VA'DOHOO SIDQOON YA MAN AZABOHOO ADLOON YA MAN FAZLOHOO AMIMOON SOB HANAKA.

49) For cure of palpitation of the heart

ALLA-HOMMA INNI AS'ALEKO BE ISMEKA YA MOOSAH HILO YA MOOZAL LILO YA MOOFZILO YA MOOFAS-SILO YA MOON ZILO YA MOOJ ZILO YA MOOJ MILO YA MOOBAD DILO YA NOONAV VILO YA MOON-HIO,

50) For brightness in eyesight

YA MAN YARA WA LA YOORA YA MAN YAHDI WA LA YOOHDA YA MAN YAS'ALO WA LA YOOS'AL YA MAN YOJEERO WA LA YOOJARO ALAIHE YA MAN YAQZE YA WA LA YOOQZA ALAIHE YA MAN YAHOMO WA LA YOHKAMO ALAIHE YA MAL LAM YALID WA LAM YOOLAD WA LAM YAKOOL LAHOO KOFOVAN AHAD. YA MAN YAKHLOQO WA LA YOOKHLAQO YA MAN YOHYI WA LA YOHYA YA MAN YOAT'AMO WA LA YOOT'AMO

51) For aching spine and shoulder

YA NE'MAL HASEEBO YA NE'MAL QARIBO YA NE'MAL KAFEEL YA NE'MAT TABEEBO YA NE'MAL MOJEEBO YA NA'MAL VAKEEL YA NE'MAR RAQIBO YA NE'MAL HABIBO YA NE'MAL MAVLA YA NE'MAN NASEERO SUB HANAKA.

52) When provision is stinted

YA SOROORAL-A'REFEENA YA HABIBAT-TAV VABEENA YA QOOR RATA AINIL ABEDEENA YA MOFARREJA ANIL MAGHMOOMEENA YA MONAL MOHIBBEENA YA RAZEQAL-LEENA YA MOONAFFESA ANIL MAKROOBEENA YA ILLAHAL AV VALEENA VAL AKHREENA. YA ANISOOL MOOREEDEENA YA MA JAA'ALMOOZNE BEENA.

53) For cure of toothache

YA RABBAN NABIYEENA VAL ABRARE YA RABBAL JANNATE VAN NARE YA RABBAL HOBOOBE VAS SEMARE YA RABBAS SAHARI VAL QIFARE YA RABBAL LAILE VAN NAHARE YA RABBAS-SIDDIQEENA VAL AKH'YARE YA RABBAS-SAGHARE VAL KEBARE YA RABBAL ANHARE VAL ASHJARE RABBAL BARRAI VAL BEHARE YA RABBAL ELANE VAL ISRARE, SOB HANKA.

54) Supplication asking pardon

YA MAN-NAFAZA FEE KOOLLE SHAI'IN AMROHOO YA MAL LAHEQA BE KOOLLE SHAI'IN ILMOHOO YA MAN BALAGHAT ILA KOOLLE SHAI'IN QOODRATOHOO YA MAL LA TOHSAL IBADO NE'AMAHOO YA MAL LA TABLOGHOOL KHILAA'EQO SHOOKRAHOO YA MAL LA TOODREKOOL AFHAMO JALALAHOO YA MAL LA TANALOOL AV-HAMO KOONHAHOO YA MANIL AZMATO VAL KIB RIYAA'O RIDAA'OHOO YA MAL LA TAROO DOOL IBADO QAZAA'AHOO YA MAL LA MOOLKAD YA MAL LA ATAA'A ILLA ATAA'OHOO. SOB HANAKA.

56) While presenting before high dignitories

YA MAN LAHOOL MASALOOL A'LA YA MAN LAHOOL AKHIRATO VAL OOLA YA MAN LAHOOL AYATOOL BOOBRA YA MAN LAHOOL HOOKMO VAL QAZ'AAO YA MAN LAHOOL ARSHO VASSARA YA MAN LAHOOS-SIFATOOL OLYA YA MAN LAHOOL JANNATOOL MAVA YA MAN LAHOOL ASMA'OOL HOOSNA YA MAN LAHOOL HAVAA'OVAL QAZAA'O YA MAN LAHOOS -SAMATOAL OLA.

57) For safety from wind storms

ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE-ISMEKA YA AFOOVO, YA GHAFOORO, YA SABOORO, YA SHAKOORO, YA RA'OOFO, YA ATOOFO, YA MAS'OOLO, YA VADOODO, YA SOOB BOOHO YA QOODOOSO SOBHANAKA.

58) For silencing enemies

YA MAN FIS SAMAVATE AZAMATEHO YA MAN FIL ARZE AYATOHOO YA MAN FEE KOOLEE SHAI'IN DALAA'ELOHOO YA MAN FIL BAHARE AJAA'EBOHOO YA MAN FIL JIBALE KHAZAAENOHOO YA MAN YABDA'OOL KHALQA SOOMA YO'EEDOHOO YA MAN ILAIHE YARJE'OOL AMRO KOOLLOHOO, YA MAN AZHARA FEE KOOLLE SHAI'IN LOOTFOHOO YA MAN AHSANA KOOLLA SHAI'IN KHALQAHOO YA MAN TASARRAFA FIL KHALAA'EQE QOODRATOHOO.

59) For cure of ear pains

YA HABIBO MAL'LA HABIBO LAHOO YA MOJEEBA MAL LA MOJEEBA LAHOO YA RAFEEQ MAL LA RAFEEQA LAHO YA DALEELA MAL LA DALEELA LAHOO YA RAHEMA MAL LA RAHEMA LAHOO YA TABEEBA MAL LA TABEEBA LAHOO YA SGHAFEEQA MAL LA SHAFEEQA LAHOO YA ANEESA MAL LA ANEESA LAHOO YA SAHEBA MAL LA SAHEBA LAHOO.

60) For relief from pain at the back of the ear

YA KAFIYA MINAS-TAKFAHO YA KALE YA MANI-TAK LAHO YA SHAFIYA MANIS TASH FAHO YA MOGHNIYA MANIS TAGHNAHO YA MOOQAV-VIYA MANIS TAQVAHO YA HADIYA MANIS TAH DAHO YA RA'EYA MANIS TAR AHO YA QAZEYA MANIS TAQZAHO YA MOOFI MANIS TAV FAHO YA VALI YA MANIS TAV LAHO.

61) For cure of neck pains

YA MAN YOQAL-LOBOOL-LAILA VAN NAHARA YA MAN JA'ALAZ ZOLOMATA VAL ANWA'RA YA MAN KHALAQAZ-ZILLA VAL ANWA'RA YA MAN KHALAQAZ-ZILLA VAL HAROORA YA MAN SAKH KHARASH SHAMSA VAL QAMARA YA MAN QADDARAL KHAIRA VASH-SHARRA YA MAN KHALA-QAL MAVTA VAL HAYATA YA MAN LAHOOL KHALQO VAL AMRO YA MAL LAM YAT-TAKHIZ SABEHATAVN WA LA VALADAN YA MAN LAISA LAHOO SHARIKOON FIL MOOLKE, YA MAL LAM YAKOON-LAHOO VALI YOOM MINAZ ZOOLLE.

62) For cure of throat pains

YA MYN YALAMO MOORDAL-MOOREEDEENA YA MYN YALAMO ZAMIRAS SAMETEENA YA MYN YASMA'O ANEENAL VAHENEENA YA MYN YARA BOOKA'AL KHAA'EFEENA YA MYN YAM LEKOHAV-AA'EJAS-SAA'ELEENA YA MYN YAQ-BALO OOZRAT TAA'EBEENA YA MAL-LA YOOSLEO A'MALAL MOOFSEDEENA  YA MAL LA YOZEE'O AJRAL MOHSE NEENA YA MAL LA YAB'ADO AN QOLOOBIL AREFEENA YA AJVADAL AJVADEENA.

63) For facial pains
ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE ISMEKA YA KHALIQO YA RAZIYO, YA NATIQO, YA SADIQO YA FALIQO YA FARIQO YA FATIQO YA RATIQO YA SABIQO YA SAMIQO.

64) For cure of paralysis

YA DA-AEMAL BAQAA'AY YA VASE'AL ATAA'AY YA HASANAL BALAA'AY YA QADIMAS SANAA'AY YA SHARIFAL JAZAA'AY YA SAME'AD-DOAA'AY YA BADI'IS SAMAA'AY YA JAMILAS-SANAA'AY YA KASEEROOL-VAFAA'AY YA GHAFERAL KHATAA'AY.

65) For seeking relief from the evil of envier.

ALLAHOMMA INNI AS'ALOKA BE-ISMEKA YA SATTARO YA GHAFFARO YA QAH-HARO YA JABBARO YA SABBARO YA BAA'RRO YA MOOKHTARO YA FATTAHO YA NAFFAHO YA MARTAHO.

66) For cure of chest pains

YA MAN KHALANI VASAV-VANI YA MAN AT'A-MANI WA SAQANI YA MAN ASAMANI WA KAFANI YA MAN A'AZZANI WA AGHNANI YA MAN ANASANI WA AVANI YA MAN RAZAQNI WA RABBANI YA MAN QARRBANI WA ADNANI YA MAN HAFAZANI WA KALANI YA MAN VAFFAQNI WA HADANI YA MAN AMATANI WA AHYANI.

67) For cure of body pains/sores

YA MAN YOHOQQOOL HAQQA BE KALEMATEHI YA MAN YOOQBALAT-TAVBATA AN IBADEHI YA MAN YOHOOLO BAINAL MAR'AY WA QABEHI YA MAL LA TANFA'OOSH-SHAFA'AT ILLA BE IZNEHI YA MAN HOVA A'LAMO BE-MAN ZALLA AN SABEELEHI YA MAL LA MO'AQ-QEBA LE HOOK-MEHI YA MAL LA RAADDA LE QAZAA'EHI YA MANIN QADA KOOLLO SHAI'IN LE AMREHI, YA MANIS SAMAVATO MATVIYATOON BE-YAMINEHI YA MYN-YOORSILUR-RIYAHA-BOOSHRAN BAINA YADAI RAHMATEHI.

68) For cure of paralysis

YA MAN JA'ALAL-ARZA MEHADAN YA MAN JA'ALAL JEBALA AVTADAN YA MAN JA'ALASH SHAMSA SIRAJAN YA MAN JA'ALAL QAMARA NOORAN YA MAN JA'ALAL LAILA LEBASAN YA MAN JA'ALAN NAHARA MA'ASHAN YA MAN JA'ALAN NAVMA SOOBATAN YA MAN JA'ALAS SAMAA'A BENAA'AN YA MAN JA'ALAL ASHYAA'A AZVAJAN YA MAN JA'ALAN NARA MIRSADAN.

69) For cure of chest pains

ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE-ISMEKA YA SAMI'O YA SHAFI'O YA RAFI'O YA MANI'O YA SARIO, YA BADI'O YA KABIRO YA QADIRO YA KHABIRO YA MOJEERO.

70) For long devine life

YA HAYYAN QABLA KOOLLE HAYYOON YA HAYYAN BA'DA KOOLLEE HAYYIN YA HYYOOL-LAZI LAISA KAMISLEHI HYYOON YA HAYYOOL LAZI LAISA YOSHAREKOHOO HAYYON YA HAYOOL LAZI LA YAH-TAJO ILA HAYYIN YA HAYYOOL LAZI YOMITO KOOLLE HAYYIN YA HAYYOL LAZI LAM YARESIL HAYATA MIN HAYYIN YA HAYYOOL LAZI YARZOQO KOOLLA HAYYIN YA HAYYOOOL-LAZI YOHYIL MOVTA YA HAYYO YA QAYYOOMO LA TAKHOZOHOO SINATOON WA LA NAVM.

71) For cure of heart-aches.
YA MAL LAHOO ZIKROOL LA YOONSA YA MAL LAHOO NOOROOL LA YOOTFA YA MAL LAHOO NE'AMOOL LA TOOADDO YA MAL LAHOO MOOLKOOL-LA YAZOOLO YA MAL LAHOO SANAA'OOL-LA YOHSA YA MAL LAHOOL JALALOOL-IL YOKAIFO YA MAL LAHOO KAMALOOL-LA YOODRAKO YA MAL LAHOO QAZAA'OOL LA YOORADO YA MAL LAHOO SIFATOOLA TOOBADDALO YA MAL LAHO NA'OOTOOL-LA TAGHY-YARO.

72) For cure of breast pain

YA RABBAL ALAMEENA YA GHAYATAT-TALEBEENA YA MOODREKAL HAREBEENA YA MYN YOHIBBOOT-TAV-VABEENA YA MYN YOHIBBAL MOHSEENEENA YA MALEKA YAVMIDDINE YA ZAHRAL-LAJEENA YA MYN YOHIBBOS-SABEREENA YA MYN YOHIBBOOL-MOOT-TAH-HEREENA YA MAN HOVA A'LAMO BIL MOHTADEENA.

73) For cure from rheumatism

ALLA-HOMMA INNI AS'ALOKA BE-ISMEKA YA SHAFIQO, YA RAFIQO, YA HAFEEZO YA MOHEETO YA MOQEETO YA MOGHEESO YA MO'IZZO YA MOZILLO YA MOBDI'O YA MO'EEDO.

74) For birth of a pious son

YA MAN HOVA AHADOON BELA ZIDDIN , YA MAN HOVA FARDOON BELA NIDDIN YA MAN HOVA SAMA-DOON BELA AIBIN YA MAN HOVA VITRIIN BELA KAIFIN YA MAN HOVA QAZIN BELA HAIFIN YA MAN HOVA RABBOOM BELA VAZIRIN YA MAN HOVA AZIZOON BELA FAQIRIN YA MAN HOVA MALAKOON BELA AZLIN YA MAN HOVA MAVSOOFOON BELA SHABIHIN. SOB HANAKA.

75) Cure for navel disorder (umbilical pains)
YA MAN ZIKROHOO SHARFUN LIZ-ZAKEREEN YA MAN SHUKROHOO FAVZUN LISHSHAKEREEN YA MAN HAMDOHOO IZZUN LIL HAMEDEEN YA MAN TA'A TOHOO NAJAATUN LIL MOTI'EEN YA MAN BAABOHOO MAFTOOHUN LIT TALEBEEN YA MAN AAYAATOHOO BURHANOON LIN NAZEREEN YA MAN KITABOHOO TAZKERTUN LIL MUTTAQEEN YA MAN RIZAQOHOO OMOOMUN LIT-TAA'E'EEN VAL AASEEN YA MAN RAHMATOHOO KARIBUN MINAL MOHSINEEN.

76) For cure of neckpains
YA MAN TABARAKASMOHOO YA MAN TA'AALA JADDOHOO YA MAN ILAHA GHAYROHOO YA MAN JALLA SANAA'OHOO YA MAN TAQQADDASAT ASMAA'HOO YA MAN YADOOMO BAQAA'OHOO YA MANIL AZMATO BAHAA'OHOO YA MANIL KIBRIYA'O REDAA'OHOO YA MAN LA TO'ADDO NA'A-MAA'OH.

77) For servere tooth-ache
ALLA-HUMMA INNI AS'ALOKA BISMEKA YA MO'EE-NO YA AMEENO YA MOBINO YA MATEENO YA MAKINO YA RASHIDO YA HAMIDO YA MAJEEDO YA SHADI DO YA SHAHEED.

78) For cure of backache
YAZAL ARSHIL MAJID-E-YAZAL QAVLIS SADID'E YAZAL FE'A-LIR RASHIDE YAZAL BATSHISH SHADIDE YAZAL VA'A-DE VAL VAIDAY YA MAN HOVAL VALIYYAL HAMIDO YA MAN HOVA FA'AALUL LEMA YURIDO YA MAN HOVA HOVA QARIBUN GHAIRO BAI'DIN YA MAN HOVA ALA KOOLLE SHAI'IN SHAHEEDOON YA MAN HOVA LAISA BE ZALLAMIN LIL ABID.

79) For cure of puloitation of heart

YA MAN LA SHARIKA LAHOO VA LA VAZIRA YA MAN LA SHABIH LAHOO VA-LA NAZEER YA KHALEQASH-SHAMSAY VAL QAMARIL MUNEERAY YA MUGHNEYAL BAA'E-SAL FAKIRE YA RAZEQAT TIFLIS SAGHIRE YA RAHEMASH SHAIKHIL KABIRE, YA JABERAL AZMIL KASIRAY YA ISMATAL KHAA'E FIL MUSTAJIRE YA MAN HOVA BE IBADEHI KHABIRUN BAEERUN, YA MAN HOVA ALA KOOLLE SHAI'IN QADEER.

80) Cure for spinal cord pain

YAZAL JOODAY VAN-NE'A-MAY YAZAL FAZLE VAL KARAME YA KHALEQAL LAV HAY VAL-QALAMAY YA BARE-AZ-ZARRAY VAN-NASMAY, YAZAL BA'A-SAY VAN-NEQMAY YA MULHEMAL ARABE VAL AJAMAY  YA QASHE-FAZ-ZORRE VAL ALAMAY YA AALEMAS SIRRE VAL HEMME YA RABBAL BAYTE VAL HARAME YAMAN KHALAQAL ASHYAA'A MINAL ADAM.

81) For cure of kidney pain
ALLA-HUMMA INNI AS'ALOKA BISME-KA YA FAA'ELO YA JAA'ELO YA QAABELO YA KAAMELO YA FAASELO YA WAASELO YA AA'DELO YA GHALEBO YA TAALEBO YA WAHEB.

82) For cure of appendicitis
YA MAN AN'AMA BE-TAVLEHI YA MAN AKRAM BE JOODAY-HI TA MAN JAAD BE-LUTFE HI YA MAN TA'AZ-ZAZ BE QUDRATE-HE YA MAN YA MAN QADARA BE HIKMATE-HE YA MAN HAKAMA BE TADBIRE-HI YA MAN DABBAR BE ILME HI YA MAN TAJAVAZ BE HILME HI YA MAN DANA FEE OLUVVE-HI YA MAN ALA FEE DONUVVEH.

83) For cure of waist pain
YA MYN YAKHLOQO MAAYASHA'O YA MAYN YAF'ALO MAA YASHA'O YA MAYN YOZZILLO MAYN YAHA'O YA MAYN-YO AZZEBO MAYN YASHA'O YA MAYN YAGHFERO LE MAYN YASHA'O YA MAYN-YO IZZO MAYN YASHA'O YA MAYN YO ZILLO MAYN YASH'O YA MAYN-YO SAVVERO FIL ARHAME MAA YASHA'O YA MAYN YAKHTASSO BE RAHMATE-HI-MAYN-YASHA.

84) For cure of wrist pain
YA MAL-LAM YATTAKHIZ SAHEBATAN VA-LA VALADAN, YA MAN JA'ALA LE KOOLLE SHAI'IN QADARAN, YA MAL LA-USHREKO FEE HUKMEHI AHADAN YA MAN JA'A-LAL MALAA'E-KATE RUSOOLAN YA MAN JA'AL FIS-SAMAA'E BURUJAN YA MAN JA'A-LAL ARZ KARARAN YA MAN KHALQ MINAL MAA'E BASHARAN YA MAN JA'AL LE KOOLLE SHAI'IN AMADAN YA MAN AHATA BE KOOLLE SHAI'IN ILMAN YA MAN AHSAA KOOLLE SHAI'IN ADAD.

85) For cure of knee pain
ALLA-HUMMA INNI AS'ALOKA BISMEKA YA AVVALO YA AAKERO YA ZAHERO YA BAATENO YA BARRO YA HAQQO YA FARADO YA YA VITRO YA SAMADO YA SARMAD.

86) For cure of spleen pains
YA KHAIR MA'A-RUFEEN ORAFAY YA AFZAL MA'ABOODIN OBED YA AJA'ALLA MAHKOOREEN SHOKARAY, YA A'ZZA MAZKOOREEN ZOKER YA A'ALA MAHMOODEEN HOMED YA AQDAM MOWJOODEEN TOLEB, YA AR-FA'A MOWSOOFEEN VOSEF YA AKBER MAQSOODEEN QOSED YA AKRAM MAS'OOLEEN SO'EL YA ASHRAF MAHBOOBEEN OLEM.

87) For cure of gastric ulcer disease
YA HABIBAL BAKIN YA SAYYADAL MOTAVAKKELIN, YA HAADEYAL MOZILLIN , YA VALIYYAL MO'A-MI-NEEN YA ANISAZ ZAKEREEN YA MAF-ZA'AL MALHOOFIN YA MUNEYAS SAADEQIN YA AQDARAL QADERIN YA A'A-LAMAL AALEMEEN YA ILAHAL KHALQE AJMA'EEN.

88) While presenting before high officials
YA MAN ALA FAQAHAR YA MAN MALAKA FA QADARA YA MAN BATANA FAKHABARA YA MAN OBEDA FASHAKARA YA MAN OSE-Y FAGHAFARA YA MAN LA TAHVIHEEL FIKARO YA MAN LA-YUDREKOHO BASAROON YA MAN LA YAKHFA ALAI-HE ASAROON YA RAZEQAL BASHARE YA MA QADDARAY KOOLLE QADARA.

89) For cure of ear ache
ALLA-HUMMA INNI AS'ALOKA BISMEKA YA HAFEZO YA BAARE'O YA ZAARE'O YA BAAZEK-HO YA FAAREJO YA FAATHEO YA KASHEFO YA ZAAMENO YA AAMERO YA NAAHI.

90) For cure of navel disorder
YA MAL LA-YA'A LAMUL GHAIB ILLA HOVA YA MAL LA YASRE-FUS-SOO'A ILLA HOVA YA MAL LA YAKHLOQUL KHALQA ILLA HOVA YA MAL LA YAGHFERUZ ZAMBA ILLA HOVA YA MAL LA YOTIMMUN NE'A-MAT ILLA HOVA YA MAL LA YOQALLE-BUL QOLOOB ILLA HOVA YA MAL LA YODABBERUL AMRA ILLA HOVA YA MAL LA YONAZ-ZILUL GAISA ILLA HOVA YA MAL LA YABSOTUR RIZQA ILLA HOVA YA MAL LA YOHYIL MAVTA ILLA-HOO.

91) For cure of forehead/temple pain.
YA MOINAZ ZO'A-FAA'E YA SAHEBAL GHORBAA'E YA NAASARAL AWLIYAA'E YA QAHERAL A'A-DAA'E YA RAAFE'AS-SAMAA'E YA ANISAL ASFEYAA'E YA HABIBAL ATQEYAA'E YA KANZAL FUQRAA'E YA ILAHAL AGHNIYAA'E YA AKRAMAL KORMAA'A.

92) For cure of ailments of secret parts of body.
YA KAAFEYAN MIN KOOLLE SHAI'IN YA QAA'MAN ALA KOOLLE SHAI'IN YA MAL LA YUSHBE HOHOO SHAI'OON YA MAL LA YAZIDO FEE MULKEHI SHAI'OON YA MAL LA YANQOSO MIN KHAZAA'E-NEHI SHAI'OON  YA MAL LAISA KAMISLEHI SHAI'OON YA MAL LA-YAA-ZOBO AN-ILMEHI SHAI-OON YA MAN HOVA KHABIROOM BE KOOLLE SHAI'IN YA MAN VASE'AT RAHMATOHOO KOOLLE SHA'IA.

93) For cure of splitting headache
ALLA-HUMMA INNI AS'ALOKA BISMEKA YA MUKREMO YA MUT'EMO YA MUN-EMO YA MO'ATI YA MUGHNI, YA MUQNI YA MUFNI, YA MOHYI, YA MURZI YA MUNJI.

94) For cure of swelling of legs.
YA AVVAL KOOLLE SHAI'IN VA AAKHE RAHOO YA ILAHA KOOLLE SHAI'IN VA MALIKA-HOO, YA RABB KOOLLE SHAI'IN VA-SAANE'AHOO, YA BAARE'A KOOLLE SHAI'IN VA KHALEQA-HOO YA QAABEZA KOOLLE SHAI'IN VA BAASATE-HOO YA MOOB-DEO KOOLLE SHAI'IN VA BAASATE-HOO, YA MOOB-DEO KOOLLE SHAI'IN VA MO'EEDA-HOO, YA MUN SHE'A KOOLLE SHAI'IN VA MOQADDARE-HOO, YA MOKAVVEN KOOLLE SHAI'IN VA MOHAVVELA-HOO YA MOH-YAYE KOOLLE SHAI'IN VA MOMITA-HOO, VA KHALEQO KOOLLE SHAI'IN VA VAARESAH.

95) For cure of nasal disease
YA KHAIRA ZAAKEREEN VA MAZKOOREEN YA KHAIRA SHAKEREEN VA MASHKOOREEN YA KHAIRA HAME'DEEN VA MAHMOODEEN, YA KHAIRA SHAHE-DEEN VA MASH-HOO-DEEN, YA KHAIRA DAA'EEN VA MAD-OOV-VEEN, YA KHAIRA MOJIBEEN VA MOJA-BEEN YA KHAIRA MOONAY-SEEN VA ANI-SEEN YA KHAIRA SAHEBEEN VA JALI-SEEN, YA KHAIRA MAQSOO DEEN VA MATLOOBEEN, YA KHAIRA HABIBEEN VA MAHBOOB.

96) For cure of mumps and mouth disease
YA MAN HOVA LE MAN DA'AA-HO MOJIBUN, YA MAN HOVA LE MAN ATT'AHOO HABIBUN, YA MAN HOVA ILA MAN AHAB-BAHOO QARIBUN, YA MAN HOVA BE MANISTAH-FAZAHOO RAQIBUN, YA MAN HOVA BE-MAN RAJAA-HO KARIMUN. YA MAN HOVA BE-MAN A-SAA-HO HALIMUN YA MAN HOVA FEE AZAMATAY-HI RAHIMUN YA MAN HOVA FEE HIQMATAY-HI AZIMUN, YA MAN HOVA FEE EHSANE-HI QADIMUN, YA MAN HOVA BE MAN ARAADAHOO ALIM.

97) For cure of throat pains
ALLA-HUMMA INNI AS'ALOKA BISMEKA YA MOSABBEBO, YA MORAGH-GHEBO, YA MOQAL-LEBO YA MO'AQ-QEBO, YA MORAT-TEBO YA MOKHAV-VEFO, YA MOHAZ ZERO, YA MOZAK KERO YA MOSAKH-KHERO, YA MOGHAY-YER.

98) For cure of rheumatism
YA MAN ILMO-HOO SAABE-QUN, YA MAN VA'A DO-HOO SAADEQUN, YA MAN LUTFO-HOO ZAAHERUN, YA MAN AMRO HOO GHALEBUN YA MAN KITABO-HOO MOHKAMOON, YA MAN QAZAA'O-HOO KAA'E-NUN YA MAN QUR'ANO-HOO MAJIDOON YA MAN MULKO-HOO QADI MUN YA MAN FAZLO-HOO AMI-MUN YA MAN ARSHO-HOO AZEEM.

99) For cure of tooth ache and tonsilitis
YA MAL LA YASHGH-LOHOO SAM'OON ANSAM'EEN YA MAL LA YAMNA'OHOO FE'A-LOON AN-FE'A-LEEN YA MAL LA YULHI-HAY QAVLOON AN-QAVLEEN YA MAL LA YOGHALLE-TOHOO SO'A-LOON AN-SO'A-LEEN YA MAL LA YAHJOBA-HOO SHAI'OON AN SHAI'IN YA MAL LA YUBRE-MOHOO ILHAHUL MULEH-HIN YA MAN HOVA GHAYATO MORA-DEEL MORIDIN YA MAN HOVA MUN-TAHA HEMAMIL ARE-FEEN YA MAN HOVA MAN HOVA MUN-TALABIT TALAYBEEN YA MAL LA-YAKHFA ALAIHE ZARRATUN FIL AALAMEEN.

100) For remedy of bone fracture/disjoints
YA HALIMAN LA-YA'A-JALO YA JAVADAN LA-YAB-KHALO YA SAADEQAN LA YUKHLEFO YA WAH-HABAN LA YAMALLO YA QAHERAN LAYUGHLABO YA AZIMAN LA-YUSAFO YA ADLAN LA-YAHEEFO YA GHANIY-YAN LA YAF TAQERO YA KABIRAN LA YASGORO YA HAAFEZAN LA-YAGHFOLL.
101) ALLAH HOMA INNES WAHSTATE WA ALLAH ANNIE WAH DATE

WHEN UR GOING TO SLEEP AT NIGHT IN UR BED 3 times , 5 times after every prayer.
& 6th on the bed .plz read this duas before sleeping on the bed & u must pray 5 times namaz daily , limit it depends on u ? read it for one week for the sake of wife .
2 RAKAAT namaz ,15 times salwat 100 times duas 15 times & go to sag-da & pray .
dua e faraj recite it 12 times daily for 40 days and your dua will be fulfilled
102) Reciting "Surat Bakarah" for 21 days daily for any hajat.
103) Reciting bismilah sharif 12,000 times in one sitting in such a way that after every 1,000 time one has to perform 2 hajat nafal and then again recite bismilah for 1,000 times and so on....till it completes 12,000 times.
104) Dua's for Good Matrimonial Relationship  , Recites "Surat waduha"49 times daily for 40 days.
105) To Create or develop love between man and wife ,
1) Recite Surah Yasin 7 times and every time blow breath through the palm of the right hand on 7 almonds separately and give them to your spouse for eating all of them.

106) To Create or develop love between man and wife ,
(2) BISMILLAHIR RAHMAN NIR RAHIM 786 times on a glass of clean (pure) water and give it to your spouse for drinking.

107) To Create or develop love between man and wife ,
3) Recite Surah An-Nisa 7 times a day.
108) To Create or develop love between man and wife ,
(4) Surah al Quraysh (chapter 106) on roses and both of them should smell them.
 
109) To Create or develop love between man and wife ,
(5) Recite (AL WADOODU) 1000 times and every time blow breath through the palm of the right hand on some sweet eatables and both should eat it.
110) To Create or develop love between man and wife ,
(6) Recite Surah al Muzzammil (chapter 73) 41 times and every time blow breath through the palm of the right hand on some sweet eatables and give it to your spouse to eat.
111) To Create or develop love between man and wife ,
(7) Recite the following du-a'a (verse 31 of Aali Imran) 3 times and every time blow breath through the palm of the right hand on a glass of pure water and give it to your spouse to drink.

QUL IN KUNTUM TUH'IBBOONALLAAHA FATTABI-O'ONEE YUH'BIBKUMULLAAHU WA YAGHFIR LAKUM D'UNOOBAKUM WALLAAHU GHAFOORURU RAH'EEM.
 
112) To Create or develop love between man and wife ,
(8) Recite verse 32 of Sad on some sweet eatables and give it to both of them to eat during a period of 7 days. (FAQAALA) INNEEE AH'BABTU H'UBBAL KHAYRI A'N D'IKRI RABBEE H'ATTAA TAWAARAT BIL H'IJAAB
 
113) To Create or develop love between man and wife ,
(9) Recite verse 83 of Yasin on some sweet eatables and give it to both of them to eat. Inshallah very soon they will come very close to each other.
FASUBH'AANALLAD'EE BIYADIHEE MALAKOOTU KULLI SSHAY-IW WA ILAYHI TURJA-O'ON     WA LAA H'AWLA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAHIL A'LIYYIL A'Z'EEM
 
114) To Create or develop love between man and wife ,
(10) Recite verse 40 of Ahzab on some fragrant flowers or eatables and give it to your spouse to smell or eat.
MAA KAANA MUH'AMMADUN ABAAA AH'ADIM MIR RIJAALIKUM WA LAAKIR RASOOLALLAAHI WA KHATAMAN NABIYEEN WA KAANALLAAHU BIKULLI SHAY-IN A'LEEMAA
 
115) To Create or develop love between man and wife ,
(11) As directed in Biharul Anwar, take an egg (hen) clean it and write verse 128 of al Bara-at on it with the name of your spouse. Enclose the egg in a pot with a cover and bury it under the earth where fire burns everyday. Inshallah the spouse will come very close to you. If there has been a separate, an immediate reconciliation will take place.
LAQAD JAAA-AKUM RASOOLUM MIN ANFUSIKUM A'ZEEZUN A'LAYHI MAA A'NITTUM H'AREES'UN
A'LAYKUM BILMOOMINEENA RA-OOFUR RAH'EEM
 
116) To Create or develop love between man and wife ,
(12) It is written in Biharul Anwar that in order to create love between man and wife write the names of Ashab al kahf (the people of the cave) and then the name of your spouse with her or his mother's or father's name and wear it as a ta'wid on the right arm.
The names of seven sleepers (followers of Prophet Isa) in Christian books are as under :
Constantine , Dionysius , John , Malchus , Martinian , Maximiam , Serapion

According to Hafiz Farman Ali Sahib they were six and the seventh was a dog. Their names are given below : Kimsilmina , Martunus , Sarnivilus , Ninivanus, Tmlikha , Wariwanus

118) To create love between man and wife (who is showing signs of indifference)
(i) Write Surah as Zukhruf (chapter 43) on a plate of China Clay and wash it with pure water and give it to the wife to drink.

119) To create love between man and wife (who is showing signs of indifference)
(ii) The aggrieved husband should recite Surah al Jumu-a'h (chapter 62) 5 times a day

120) To create love between man and wife (who is showing signs of indifference)
(iii) Keep the written text of the said Surah on the body as a tawid

121) To create love between man and wife (who is showing signs of indifference)
(iv) The aggrieved husband should recite Ayat al Kursi (see du-a'a 39 ) equal in number of the total of his and his wife's name as per the rule of abjad.

122) To create love between man and wife (who is showing signs of indifference)
(v) He should wear the written text of Ayat ul Kursi as a tawid on his body.

123) To remove misunderstanding and discord and instead create love and understanding between man and wife,
(1) Recite Surah Jumah (chapter 62) on Friday and invoke the Almighty Allah to fulfill your desire.

124) To remove misunderstanding and discord and instead create love and understanding between man and wife,
2) Recite (AL MAANI-U) The Preventer as many times as possible.
125) To remove misunderstanding and discord and instead create love and understanding between man and wife,
(3) Recite the following portion of verse 54 of al Ma-idah on some sweet eatables and let both of them eat it. UH'IBBUHUM WA YUH'IBBOONAHOOO AD'ILLATIN A'LAL MOOMINEENA A-I'ZZATIN A'LAL KAAFIREEN

126) To remove discord and separation between man and wife and to bring themselves in to harmony again
One of them should recite the following du'a on some fresh fragrant flowers with full concentration and send them to the other spouse for smelling them.

Say 11 times - ALLAAHUMMA S'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MUHAMMAD.

Then say WALLAHUL MUSTA-A'ANU A'LAA MAA TAS'IFOON YAA RAFEEQU YAA SHAFEEQU NAJJINEE MIN KULLI Z'EEQIN

Then say 11 times :

ALLAHUMMA S'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MUH'AMMAD

Recite the following verses 29 and 30 of surah Yusuf on some sweet eatables and let both the husband and wife eat them to remove discord that has made their life miserable.

YOOSUFU A'RIZ A'N HAAD'AA WASTAGHFIREE LID'AMBIKI INNAKA FUNTI MINAL KHAAT'I-EEN WA QAALA NISWATUN FIL MADEENATIMRA-ATUL A'ZEEZI TURAAWIDU FATAAHAA A'N NAFSIH QAD SHAGHAFAHAA H'UBBAA INNAA LANARAAHAA FEE Z'ALAALIM MUBEEN

127) According to Biharul Anwar to create love and understanding between husband and wife, if they are drifting from each other, recite a 2 rakat salat after Isha, at any time during the night, on Monday. In each rakat, after the recitation of al Fatihah, recite surah ad Duha (chapter 93) 10 times, and after the salam recite the following dua 25 times.  ALLAAHUMMA AH'ABBANEE ILAA QALBI

128) To Make your wife love you and obey you : Recite Surah al Wadr (chapter 97) and while reciting, keep her hair on the forehead in your hand.

129) To Create and develop love and affection between man and wife :

(i) Recite 14 times : ALLAAHUMMA S'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MUH'AMMAD

(ii) H'AA MEEM AYN SEEN QAAF

(iii) YAA SEEN WAL QURAANILH'AKEEM

(iv) NOON WAL QALAMI WA MAA YAST'UROON

(v) IYYAAKA NA-BUDU WA IYYAAKA NASTA-EEN

(vi) Say : S'ALLALLAAHU A'LAA KHAYRI KHALQIHEE MUH'AMMADIN WA AALIHEE AJMA-E'EN LIH'UBBI (name of husband with his mother) A'LAA H'UBBI (name of wife with her mother)

(vii) Recite 14 times : ALLAHUMMA S'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MUH'AMMAD.

130) To Create and develop love and affection between man and wife : Recite the following verse 96 of Maryam on some sweet eatables and give it to both of them to eat. Inshallah they will come close to each other very soon.
INNALLAD'EENA AAMANOO WA A'MILUS S'AALIH'AATI SAYAJ -A'LU LAHUMUR RAH'MAANU WUDDAA

131) To Create and develop love and affection between man and wife : Recite following verses (last portion of 62 and 63 of Anfal) on some sweet eatables and give it to both of them to eat. Inshallah there will be a positive result very soon.
HUWALLAD'EEE AYYADAKA BINAS'RIHEE WA BIL MOOMINEEN

WA ALLAFA BAYNA QULOOBIHIM LAW ANFAQTA MAA FIL ARZ'I JAMEE-AM MAAA ALLAFTA BAYNA QULOOBIHIM WA LAAKINNALLAAHA ALLAFA BAYNAHUM INNAHOO A'ZEEZUN H'AKEEM

132) To Create and develop love and affection between man and wife : According to Biharul Anwar to create and develop love between man and wife, after marriage, if there is discord and misunderstanding, write verses 9 to 14 of Az Zukhruf on 4 pages and bury these 4 pages separately in four corners of the house (One page in every corner)

WA LA-IN SA-ALTAHUM MAN KHALAQAS SAAMAAWAATI WAL ARZ'A LAYAQOOLUNNA KHALAQAHUNNAL A'ZEEZUL A'LEEM

ALLAD'EE JA-A'LA LAKUMUL ARZ'A MAHDAW WA JA-A'LA LAAAKUM FEEHAA SUBULAL LA-A'LLAKUM TAHTADOON

WALLAD'EE NAZZALA MINAS SAMAAA-I MAAA-AM BIQADAR FA-ANSHARNAA BIHEE BALDATAM MAYTAA KAD'AALIKA TUKHRAJOON

WALLAD'EE KHALQAL AZWAAJA KULLAHAA WAA JA-A'LA LAKUM MINAL FULKI WAL AN-A'AMI MAA TARKABOON LITASTAWOO AAAAA'LAA Z'UHOORIHEE THUMMA TAD'KUROO NI-MATA RABBIKUM ID'AS - TAWAYTUM A'LAYHI WA TAQOOLOO SUBH'AANAL LAD'EE SAKHKHARA LANAA HAAD'AA SUBH'AANAL LAD'EE SAKHKHARA LANAA HAAD'AA WA MAA KUNNAA LAHOO MUQRINEEN WA INAAA ILAA RABBINAA LAMUNQALIBOON

133) To Create and develop love and affection between man and wife : It is written in Biharul Anwar that in order to create love between man and wife write verse 63 of al Anfal and verse 7 of al Mumtahinah with saffron on a piece of paper after praying a 2 rakat salat on Sunday wash it with pure water and both of them should drink it for 7 days.

WA ALLAFA BAYNA QULOOBIHIM LAW ANFAQTA MAA FIL ARZ'I JAMEE-A'M MAAA ALLAFTA BAYNA QULOOBIHIM WAQ LAA KINNALLAAHA ALLAFA BAYNAHUM INNAHOO A'ZEEZUN H'HAKEEM

A'SALLAAHU AY YAJ-A'LA BAYNAKUM WA BAYNALLAD'EENA A'ADAYTUM MINHAM MAWADDAH WALLAAHU QADEER WALLAAHU GHAFOOR UR RAHEEM

134) If the husband is displeased with the wife: she should recite the following verse 165 of al Baqarah on some sweat eatables and give it to him to eat. Inshallah soon there will be positive result.

WA MINAN NAASI MAY YATTAKHID'U MIN DOONILLAAHI ANDAADAY YUH'IBBOONAHUM KAH'UBBILLAAH WALLAD'EENA AAMANOOO ASHADDU H'UBBAL LILLAAH WA LAW YARAL LAD'EENA Z'ALAMOOD ID'YARAWNAL A'D'AABA ANNAL QUWWATA LILLAAHI JAMEE-A'W WA ANNALLAAHA SHADEEDUL A'D'AAB

135) To Create and develop love and affection between man and wife : Recite 30 times verse 129 of al Bara-at during the Friday night, keeping in mind the name of the displeased spouse. Inshallah, there will be harmony between the two spouses again.

FA-IN TAWALLAW FAQUL H'ASBIYALLAAHU LAAA ILAAHA ILLAA HUW A'LAYHI TAWAKKALTU WA HUWA RABBUL A'RSHIL A'Z'EEM

Then say name of spouse with mother

ALLAAHUMMA ANTA YAA RABBI 'ASBEE A'LAA (mention the name of the spouse with mother's name) QA-T'IF QALBAHAA A'LAYYA WA D'ALLIHAA LEE

136) If there is discord after marriage between man and wife, in order to create love, it is written in Biharul Anwar, to write verses 1 and 2 of Ad Dahr with saffron and wash it with rose water and both of them should drink it.

HAL ATAA A'LAL INSAANI H'EENUM MINAD DAHRI LAM YAKUN SHAY-AN MAD'KOORAA

INNAA KHALAQNAL INSAANA MIN NUT'FATIN AMSHAAJIN NABTALEEHI FAJA-A'LNAAHU SAMEE-A'M BASEERAA

137) According to Biharul Anwar, if husband is taking interest in another woman, gambling and drinking etc. etc, the wife should recite a 2 rakat salat and in each rakat after reciting surah al Fatihah,

Recite :  (i) verse 7 of al Mumtahinah .
(ii) say 70 times ALLAAHUMMA S'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALI MJUHAMMADIN BI-A'DADI MAN S'ALLI A'LAYHI)
(iii) Then recite the following du-a'a 27 times.

ALLAAHUMMA LAYYIN QALBA (mention husband's name) KAMAA LAYYANTAL H'ADEEDA LIDAAWOODA A'LAYHIS SALAAMU WA SAKHKHIR LEE KAMAA SAKHKHARTAR REEH'A LISULAYMAANABNI DAAWOODA A'LAYHIM AS SALAAMU WA ALLIF BAYNANAA KAMAA ALLAFTA BAYNA MUHAMMADAN S'ALLALLAAHU A'LAYHI WA AALIHEE WA SALLAM WA KHADEEJAH WA A'LAYHI WA AALIHEE WA SALLAM WA KHADEEJAH WA A'LIYYIN A'LAYHIS SALAAMU WA FATIMATAZ ZAHRAA-I S'ALAWAATULLAAHI A'LAYHAA YAA ARH'AAMAR RAAHIMEEN

138) To make a bad tempered and wicked husband docile and gentle recite the following du-a'a on some sweet eatables and give it to him to eat.

YAA H'AYYU YAA QAYYOOM YAA RAH'MAANU YAA RAHEEM BIRAH'MATIKA YAA ARH'AMAR RAAHIMEEN
139) For Any Wish of Hajat :  Read, Ya Ali Madad (HELP YA ALI)  after every prayer namaz
first say 100 times Darrod ( Allah Huma Sallah Allah Muhammad Wa ALlA Muhammad) on Holy Prophet s.a.w than , 34 Allah Akbar , 33 Alham Do Lillah , 33 Subhan Allah then 100 Darood ( Allah Huma Sallah Allah Muhammad Wa ALlA Muhammad) then inshah Allah God help you

140) Dua'a for child birth-pregnancy-delivery ,
CHILDREN
If the wife does not give birth to a child within reasonable time both the husband and wife should recite surah al Fajr (chapter 89) 3 or 7 times a day.

141) Dua'a for child birth-pregnancy-delivery ,
Recite surah al Muzzammil (chapter 73) 11 times and every time blow breath through the palm of the right hand on some white sugar and give it to the wife to eat, if there is no birth of a child within reasonable time, and it is feared tht she is incapable of producing children

142) Dua'a for child birth-pregnancy-delivery ,
The wife should fast and at the time of breaking the fast should drink a glass of milk on which surah al Muzzammil ahs been recited 77 times as described above.

143) Dua'a for child birth-pregnancy-delivery ,
If there is no birth of a child within reasonable time recite the following portion of verse 89 of Anbiya 3 times after every obligatory salat.

RABBI LAA TAD'ARNEE FARDAW WA ANTA KHAYRUL WAARITHEEN

144) If there is no both of a child for a very long period , recite the following portion of verse 38 of Ali Imran as many times as possible.

RABBI HAB LEE MIL LADUNKA D'URRIYYATAN T'AYYIBAH INNAKA SAMEE-U'D DU-A'AA

145) If there is no birth of a child for a very long time the husband should pray a 2 rakat salat after Jummu-ah prayers and in rukus and sajdahs (of both the rekats) recite the following prayer.

ALLAAHUMMA INNEE AS-ALUKA BIMAA SA-ALAKA BIHEE ZAKARIYYAA RABBI LAA TAD'ARNEE FARDAW WA ANTA KHAYRUL WAARITHEEN

ALLAAHUMMA HAB LEE MIL LADUNKA D'URRIYYATAN T'AYYIBAH INNAKA SAMEE - U'D DU-A'AA

ALLAAHUMMA BISMIKA ISTAH'LALTUHAA WA FEE AMAANATIKA AKHAD'TUHAA FA-IN QAZ'AYTA FEE RAH'IMIHAA WALADAN FAJ-A'LHOO GHULAAMAN MUBAKARAN D'AKIYAAN WA LAA TAJ-A'L LISH SHAYT'AANI FEEHI SHIRKAN WA LAA NAS'EEBAA

146) Carry out the following A'mal taught by Imam Muhammad bin Ali al Baqir to have a child ,
SUBH'AANALLAAH (70 times)

ASTAGHFIRULLAAH (10 times)

SUBH'AANALLAAH (9 times)

ASTAGHFIROO RABBAKUM INNAHOO KAANA GHAFFAARAA

YURSILIS SAMAAA - A A'LAYKUM MIDRAARAA

WA YUMDIDKUM BI-AMWAALIW WA BANEENA WA YAJ-A'L LAKUM JANNATIW WA YAJ-A'L LAKUM ANHAARAA

147) If there is no birth of a child for a long time take two boiled eggs (chicken) take off the cover and write with saffron verse 47 of adh Dhariyat on one egg and give to the wife to eat; then write with saffron verse 48 of ad Dhariyat on the other egg and give it to the husband to eat. Do this for 40 consecutive days.
(i) WA SAMAAA-A BAYNANAAHA BI-AYDIW WA INNAA LAMOOSI-O'ON
(ii) WAL ARZ'A FARSHNAAHA FANI-MAL MAAHIDOON

148) If it appears that the wife is incapable of producing a child write the following verses (Al Muminun: 12, 13, 14) on 7 leaves of sweet basil (an aromatic labiate plant) separately, and give one leaf a day to the wife to eat with a glass of cow's milk each time.

WA LAQAD KHALAQNAL INSAANA MIN SULAALATIM MIN T'EEN THUMMA JA-A'LNAAHU NUT'FATAN FEE QARAARIM MAKEEN

THUMMA KHALAQNAN NUT'FATA A'LAQATAN FAKHALAQNAL A'LAQATA MUZ'GHATAN FAKHALAQNAL MUZ'GHATA I'ZAAMAN FAKASAWNAL I'Z'AAMA LAH'MAA THUMMA ANSHAANAAHU KHALQAN AAKHAR FATABAARAKALLAAHU AH'SANUL KHAALIQEEN

149) If it appears that the wife is incapable of producing a child , write the following portion of verse 31 of ar Rad with saffron and rose water on the hide of a deer, and the wife should wear it as a ta'wid around her neck.
WA LAW ANNA QURAANAN SUYYIRAT BIHAL JIBAALU AW QUT'TI - A'T BIHIL ARZ'U AW KULLIMA BIHIL MAWTAA BAL LILLAAHIL AMRU JAMEE - A'A

150) It it appears that the wife is incapable of producing child , recite the following dua'a on 11 almonds separately and give them to the wife to eat one a day for 11 consecutive days.

ALLAAHUMMA ANTASH SHAHEEDU WA ANAL MASHHOODU FAMAN YAD-U'L MASHHOODU ILLASH SHAHEEDU YAA RABB

151) If there is no birth of a child within reasonable time, pray a two rakat salat and after that write the following verses (Ali Imran: 38 and Furqan: 74) with saffron on two separate sheets of paper and tie one of them as ta'wid on the right arm of the wife and tie other on the right arm of the husband.

(i) Ali Imran : 38 - RABBI HAB LEE MIL LADUNKA D'URRIYYATAN T'AAIBAH INNKA SAMEE-U'D DU-A'AA
(ii) Furqan : 74
WALLAD'EENA YAQOOLOONA RABBANAA HAB LANAA MIN AZWAAJINAA WA D'URRIYAATINAA QURRAATA A'YUNIW WAJ-A;LNAA LIL MUTTAQEENA IMAAMAA

152) If there is no birth of a child within a reasonable time, fast for there three consecutive days and recite verse 74 of Furqan (see du-a'a 229(ii) 21 times before going to sleep.

153) If it appears that the wife is incapable of producing a child write the following (Arabic tedt) as directed on a sheet of paper and bind it as a tawid on the right arm of the wife.

HUWA - 9 times, ALLAAHU - 9 times, H'AYY - 9 times, QAYYOOM - 9 times

WA S'ALLALLAAHU A'LAA MUHAMMADIN WA AALI MUH'AMMAD

154) According to Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq for the birth of a child , if there is none, engrave verse 89 of Anbiya (see du-a'a 221) on a turquois and wear it as a ring and also recite it regularly as Qunoot in all prayers.

155) If it appears that the wife is incapable of producing a child, write surah Ali Imran with the solution of saffron and rose water on the hide of a deer or sheet, wrap it with strong cloth and put it as a tawid around the neck of the wife.

156) It is reported that Imam Ali ibn Abi Talib advised one of his companions to call ad'an (summoning to prayers) in clear voice at home regularly if he want that Allah may bless him with sufficient children.

157) For the safety of child and mother during pregnancy write verses 91 to 93 of Anbiya on a piece of paper and wear as a tawid for 40 days from the day of pregnancy, then remove it, and wear it again in the 9th month and after the birth tie it to the child.

WALLATEEE AH'S'ANAT FARJAHAA FANAFKHANAA FEEHAA MIR ROOH'INAA WA JA-A'LNAAHAA

WABNAHAAA AAYATAL LIL-A'ALAMEEN

INNA HAAD'IHEE UMMATUKUM UMMATAW WAAH'IDATAW WA ANAA RABBUKUM FA'-BUDOON WA TAQAT'T'A -O'OO AMRAHUM BAYNAHUM KULLUN ILAYNAA RAAJI-O'ON

158) For the safety of child and mother during pregnancy and no miscarriage, write verse 1 of all Hajj with saffron and tie it to the mother, preferably around her belly or abdomen.

YAAA AYYUHAN NAASUT-TAQOO RABBAKUM INNA ZALZALATAS SAA-A'TI SHAY-UN A'Z'EEM

159) For the safety of child and mother during pregnancy, and no miscarriage, write a portion of verse 64 of Yusuf and verse 8 of ar Rad with saffron and bind it as a tawid around the belly or abdomen of the mother.

FALLAAHU KHAYRUN H'AAFIZ'AW WA HUWA ARH'AMUR RAAH'IMEEN

ALLAAHU YA-LAMU MAA TAH'MILU KULLU UNTHAA WA MAA TAGHEEZ'UL ARH'AAMU WA MAA TAZDAAD WA KULLU SHAY-IN I'NDAHOO BIMIQDAAR

160) For the safety of child and mother during pregnancy, write with saffron surah al Bayyinah (chapter 98) wash it with pure water and give it to the mother to drink.

161) To remain safe from the danger of miscarriage or premature birth, take a cotton thread equal to mother's height, dye it in saffron and make 9 knots, then recite verses 127 and 128 of an Nahl on each knot separately and blow breath on it.

WAS-'BIR WA MAA S'ABRUKA ILLAA BILLAAHI WA LAA TAH'ZAN A'LAYHIM WA LAA TAKU FEE Z'EEQIM MIMMAA YAMKUROON

INNALLAAHA MA-A'LLAD'EENAT-TAQAW WAL-LAD'EENA HUM MUH'SINOON

162) Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq advised the followers of Muhammad and Ali Muhammad to recite the following du-a'a at the time of birth of a child for a safe and smooth delivery.

ALLAAHUMMA LAA TAD'ARNEE FARDAW WA ANTA KHAYRUL WAARITHEEN

WAAH'IDEAN WAH'SHAN FAYAQS'URU SHUKREE A'N TAFAKKUREE BAL HAB LEE A'AQIBATAN S'IDQAN D'UKOORAN WA INAATHAN AANIS BIHIM MINAL WAH'SHATI WASKUN ILAYHIM MINAL WAH'DATI WA ASHKURUKA I'NDA TAMAAMIN NI'MATI YAA WAHHAABU WA YAA A'Z'EEMU WA YAA MU'A'Z'Z'IM THUMMA A'T'INEE FEE KULLI A'AFIYATIN SHUKRAN H'ATTAA TABLUGHANEE MINHAA RIZ'WAANAKA FEE S'IDQIL H'ADEETHI WA ADAA-IL AMAANATI WA WAFAA-IM BIL A'HDI

163) According to Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq if it is stipulated that the childbirth may not be easy, write the following portions of verses 35 of al Ahqaf, 46 of an Nazi-a't and 35 of Ali Imran on the hide of a deer and tie it as a tawid around the woman's right thigh.

KA-ANNAHUM YAWMA YARAWNA MAA YOO-A'DOONA LAM YALBATHOOO ILLAA SAA-A'TAM MIN NAHAAR.

KA-ANNAHUM YAWMA YARAWNAHAA LAM YALABATHOOO ILLAA A'SHIYYATAN AW Z'UH'AAHAA

ID QAALATIM-RA-ATU I'MRAANA RABBI INNEE NAD'ARTU LAKA MAA FEE BAT'NEE MUH'ARRARAN

164) It is written in Tibb al A-immah that Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq said that write verse 30 of Anbiya and verses 37 to 44 and 51 of Ya sin on one side of a piece of paper and verse 35 of Ahqaf and verse 46 of Nazi-at on the other side, wrap a strip of paper lightly around it, and then fasten it on the middle of a woman who has entered her month of delivery. When the child is born do not leave it on for an instant.

AWLAM YARALLAD'EENA KAFAROOO ANNAS SAMAAWAATI WAL ARZ'A KAANATAA RATQAN FA-FATAQNAAAHUMMA WA JA-A'LNAA MINAL MAAA-I KULLA SHAY-IN H'AYY A-FALAA YOOMINOON WA AAYATULLAHUMUL LAYL NASLAKHU MINHUN NAHAARA FA-ID'AA HUM MUZ'LIMOON

WASH SHAAMSU TAAJREE LIMUSTAQARRIL LAHAA D'AALIKA TAQDEERUL A'ZEEZIL A'LEEM WAL QAMARA QADDARNAAHU MANAAZILA H'ATTAA A'ADA KAL-U'RJOONIL QADEEM LASH SHAMSU YAMBAGHEE LAHAAA AN TUDRIKAL QAMARA WA LAL LAYLU SAABIQUN NAHAAR WA KULLUN FEE FALAKIY YASBAH'OON

WA AAYATUL LAHUM ANNHA H'AMALNAA D'URRIYYATAHUM FIL FULKIL MASHH'OON WA KHALAQNA LAHUM MIM MITHLIHEE MAA YARKABOON.

WA INNASHAA NUGHRIQHUM FALAA S'AREEKHA LAHUM WA LAA HUM YUNQAD'OON

ILLAA RAH'MATAM MINNAA WA MATAA-A'N ILAA H'EEN WA NUFIKHA FIS' S'OORI FA-ID'AA HUM MINAL AJDAATHI ILAA RABBIHUM YANSILOON

(ii) KA-ANNAHUM YAWMA YARAWNA MAA YOO-A'DOONA LAM YALBATHOOO ILLAA SAA-A'TAM MIN NAHAAR BALAAGH FAHAL YUHLAKU ILLAL QAWMUL FAASIQOON KA-ANNAHUM YAWMA YARAWNAHAA LAM YALBATHOOO ILLAA A'SHIYYATAN AW Z'UH' AAHAA

165) Imam Ali ibn abi Talib advised the followers of Muhammad and Aali Muhammad to write the following du-a'a with saffron on a piece of paper and tie it to the right arm or the neck of the mother as a ta'wid for as safe childbirth.

YAA KHAALIQAN NAFSI MINAN NAFSI WA MUKHRIJAN NAFSI MINAN NAFSI WA MUKHLIS'AN NAFSI MINAN NAFSI KHALLIS'HAA

166) It is written in Tibb al A-immah that Imam Muhammad bin Ali al Baqir advised one of his companions, whose wife was in on the threshold of death from the severity of labour pains, to recite over her verses 23 to 25 of Maryam.

FA-AJAAA-A HAL MAKHAAZ'U ILAA JID-I'N NAKHLAH QAALAT YAALAYTANEE MITTU QABLA HAAD'AA WA KUNTU NASYAM MANSIYYAA

FANAADAAHA MIN TAH'TIHAAA ALLAA TAH'ZANEE QAD JA-A'LA RABBUKI TAH'TAKI SARIYYAA

WA HUZZEEE ILAYKI BIJID -IN NAKHLATI TUSAAQIT A'LAYKI RUT'ABAN JANIYYAA

Then recite verse 78 of al Nahl.

WALLAAHU AKHRAJAKUM MIM BUT'OONI UMMAHAATIKUM LAA TA'-LAMOONA SHAY-AW WA JA-A'LA LAKUMUS SAM-A'WAL ABS'AARA WAL AF-IDATA LA-A'LLAKUM TASHKUROON

167) It is written in T'ibb al A-immah that Imam Ali ibn Talib said that for a woman experiencing difficulty in childbirth write verses 5 and 6 of Inshirah 7 times and verses 1 and 2 of al Hajj once on the hide of a deer and fasten it to her groin.

FA-INNA MA-A'L U'SRI YUSRAA INNA MA-A'L U'SRI YUSRAA

YAAA AYYUHAN NAASUT-TAQOO RABBAKUM INNA ZALZALATAS SAA-A'TI SHAY-UN A'Z'EEM

YAWMA TARAWNAHAA TAD'HALU KULLU MURZ'I -A TIN A'MMAAA ARZ'A-AT WA TAZ'A-U KULLU D'AATI H'AMLIN H'AMLAHAA WA TARAN-NAASA SUKAARAA WA MAA HUM BISUKAARA WA LAAKINNA A'D'AABALLAAHI SHADEED

168) It is written in Tibb al A-immah that Imam Muhammad bin Ali al Baqir said that: if a woman experiences difficulty during childbirth, write verse 111 of Yusuf, verse 35 of Ajwaf and verse 46 of Nazi-at in a vessel cleaned with musk and saffron then wash it with spring water and give her some water to drink and spring the rest over her body and genitals.

LAQAD KAANA FEE QAS'AS'IHIM I'BRATUL LI-OOLIL ALBAAB MAA KAANA H'ADEETHAY YUFTARAA WA LAAKIN TAS'DEEQALLAD'EE BAYNA YADAYHI WA TAFS'EELA KULLI SHAY-IW WA HUDAW WA RAH'MATAL LIQAWMIY YOOMINOON

169) Dua'a for Child safety-rearing , Write surah al Waqi-ah (chapter 56) with saffron and tie it as a ta'wid to keep the child safe from misfortune, accident or mischief.

170) Dua'a for Child safety-rearing , Write surah al Balad (chapter 90) with saffron and tie it as a taw'id to keep the child safe from the evil of genie or an evil eye.

171) To keep safe the child from early untimely death the child or the mother should wear a ta'wid (Bismillaahir rah'maanir rah'eeem) written one hundred and sixty time on the hide of a deer, a sheep, or on a piece of paper.

172) To keep safe the child from early untimely death the father or the mother should recite surah al Muzzammil (chapter 73) 7 times and every time, should blow the breath through the palm of the right hand on a betal nut and put it around the neck of the child as a tawid.

173) According to Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq recite the following du-a'a at the time of circumcision.

ALLAAHUMMA HAAD'IHEE SUNNATUKA WA SUNNATU NABIYYIKA S'ALAWAATUKA A'LAYHI WA AALIHEE ITTIBAA-A'N MINNA LAKA WA LINABIYYIKA BIMASHIYYATIKA WA BI-IRAADATIKA WA QAZ'AA-IKA LI-AMRIN ARADATTAHOO WA QAZ-AA -IN H'ATAMTAHOO WA AMRIN ANFAD'TAHOO AD'AQTAHOO H'ARRAL HA'DEEDI FEE KHITAANIHEE WA H'IJAAMATIHEE BI-AMRIN ANTA A'-RAFU BIHEE MINNAA ALLAAHUMMA FAT'AHHIRHU AMINAD D'UNOOBI FAZID FEE U'MRIHEE WAD-FA-I'L AAFAATI AM BADANIHEE WAL AWJAA-A A'N JISMIHEE WAD-FA A'NHUL FAQRA FA INNAKA TA'LAMU WA NAH'NU LAA NA'-LAMU

174-177) According to Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq recite either of the following du'a'a at the time of slaughtering the animal for aqiqah (The ceremony of shaving the hair of an infant on the sixth day after birth)

If the child is a female say words in brackets :

BISMILLAAHI WA BILLAAHI ALLAAHUMMA HAAD'IHEE A'QEEQATUN A'N (mention the name of the child with father's name) LAH'MUHAA BILAH'MIHEE (BILAH'MIHAA) WA DAMUHAA BIDAMIHEE (BIDAMIHAA) WA A'Z'MUHAA BI-A'Z'MIHEE (BIA'Z'MIHAA) ALLAAHUMMAJ-A'LHAA WIQAA -AN LAHOO (LAHAA) BI-AALI MUH'AMMADIN S'ALLALLAAHU A'LAYHI WA AALIHEE WA SALLAM

(ii) BISMILLAAHI WA BILLAAHI WALH'AMDU LILLAAHI WALLAAHU AKBAR EEMAANAN BILLAAHI WA THANAA-AN A'LAA RASOOLILLAAHI S'ALLALLAAHU A'LAYHI WA AALIHEE WAL A'S'MATU LI-AMRIHEE WASH SHUKRU LIRIZQIHEE WAL MA-RIFATU BIFAZ LIHEE A'LAYNAA AHLIL BAYTI

Recite the following if the child is male :

ALLAAHUMMA INNKA WAHABTA LANAA D'AKARAN WA ANTA A'-LAMU BIMAA WAHABTA WA MINKA MAA A'T'AYTA WA KULLAMAA S'ANA -TA FATAQABBAALHU MINAA A'LAA SUNNATIKA WA SUNNATI NABIYYIKA WA RASOOLIKA S'ALLALLAAHU A'LAYHI WA AALIHEE WAKH-SA A'NNASH SHAYT'AANAR RAJEEMA LAKA SAFAKTUD DIMAA-A LAA SHAREEKA LAKA ALLAAHUMMA WAL H'AMDU LILLAAHI RABBIL A'ALAMEEN ALLAAHUMMA LAH'MUHAA BILAH'MIHEE WA DAMUHAA BIDAMIHEE WA A'Z'MUHAA BI-A'Z'MIHEE WA SHA'RUHAA BISHA - RIHEE WA JILDUHAA BIJILDIHEE ALLAAHUMMAJ-A'LHU FIDAA-AN

178) To keep safe the child from teething troubles write surah al Qaf (chapter 50) with saffron, wash it with pure water, and then wash the mouth of the child with it.

179) To accustom the child to nourishment other than the mother's milk write verse 14 of Luqman on a piece of paper and put it around the neck of the child as a ta'wid.

WA WAS'S'AYNAL INSAANA BIWAALIDAYH H'AMALAT-HU UMMUHOO WAHNAN A'LAA WAHNIW WA FIS'AALUHOO FEE A'AMAYNI ANISH-KUR LEE WA LIWAALIDAYK ILAYYAL MAS'EER

180) If a child has developed the habit of eating things (earth etc) which he or she should not, write verse 53 and 54 of as Saba on a piece of paper and put it as a ta'wid around the neck of the child to stop the habit of eating harmful things.

WA QAD KAFAROO BIHEE MIN QABL WA YAQD'IFOONA BILGHAYBI MIM MAKAANIM BA-EED. WA H'EELA BAYNAHUM WA BAYNA MAA YASHTAHOONA KAMAA FU-I'LA BI-ASHYAA-IHIM MIN QABL INNAHUM KANOO FEE SHAKKIM MUREEB

181) If a child weeps and weeps, write verses 108 and 112 of surah Ta Ha on the hide of a deer and put it as a ta'wid around the neck of the child to stop the non stop weeping.

YAWMA-ID'IY YATTABI - O'ONAD DAA-I'YA LAA I'WAJA LAH WA KHASHA-ATIL AS'WAATU LIRRAH'MAANI FALAA TASMA-U' ILLAA HAMSAA YAWMA-ID'IL LAA TANFA-U'SH SHAFAA-A'TU ILLAA MAN AD'INA LAHUR RAH'MAANU WA RAZ'IYA LAHOO QAWLAA

YA'-LAMU MAA BAYNA AYDEEHIM WA MAA KHALFAHUM WA LAA YUH'EET'OONA BIHEE I'LMAA WA A'NATIL WUJOOHU LILH'AYYIL QAYYOOM WA QAD KHAABA MAN H'AMALA Z'ULMAA WA MAY YA'MAL MINAS S'AALIH 'AATI WA HUWA MOOMINUN FALAA YAKHAAFU Z'ULMAW WA LAA HAZ'MAA.

182) As soon as a child begins to disobey recite surah Shu-ara (chapter 26) 7 times or recite surah Ahzab (chapter 33)once and every time blow breath towards the child. Inshallah, the child shall start to obey and follow the elders.

183) If a child, while growing up, shows signs of disobeying the elders, recite the following portion of verse 15 of Ahqaf 7 times after every wajib salat, keeping in mind the aggressive child.

RABBI AS'LIH LEE FEE D'URRIYYATEE INNEE TUBTU ILAYKA WA INNEE MINAL MUSLIMEEN

184) To increase milk of the mother write surah al Hijr (chapter 15) or surah Ya Sin (chapter 36) with solution of saffron and rose water, wash it with pure water and give it to the mother to drink.

185) To increase milk of the mother ,
Write verse 21 of al Muminun as described above and give it to the mother to drink.

WA INNA LAKUM FIL AN-A'AMI LA-IBRAH NUSQEEKUM MIMMAA FEE BUT'OONIHAA WA LAKUM FEEHAA MANAAFI-U KATHEERATUW WA MINHAA TAAKULOON.

186) To increase milk of the mother:

(i) write verses 8 and 9 of ar Rad on a piece of paper and bind it as a ta'wid on the right arm of the mother.
(ii) and write them again with saffron on a china plate, wash it with pure water and give it to the mother to drink.
ALLAAHU YA'-LAMU MAA GTAH'MILU KULLU UNTHAA WA MAA TAGHEEZ'UL ARH'AAMU WA MAA TAZDAAD WA KULLU SHAY-IN I'NDAHOO BIMIQDAAR A'ALIMUL GHAYBI WASH SHAHAADATIL KAAABEERUL MUTA-A'AL

 
187) Dua e faraj is my personal favourite...recite it 12 times daily for 40 days and your dua will be fulfiled
Sari namazein waise hi parhnee hai bas 2nd rakaat mein 'rabangh firli walay walaydaeeya walil momeenenah youma .....' ki jaga dua e faraj parhsakte hain... yeh lazmee nahin hai keh aap namaz mein hi parhein. You can recite anytime of the day for 12 times... as long as u recite for 12 times for 40 days

188) At the time of Dua, call upon Allah by the greatest of His names that, if called by them, He answers, and if asked by them, He gives (e.g. Ya Rahman, Ya Raheem, Ya Thal Jalaali wal Ikraam, Ya Al Ahad As Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakum kuf wan ahad)

In the second rakat of ur salah (namaz) you recite with ur hands up... 'rabangh firli walay walaydaeeya walil momeenenah youma ' >>>in place of this you can recite DUA E FARAJ in ur namaz. there are five namaz.. and u have to recite in a day 12 times dua e faraj.... so, you've already recited five times then you can recite between salaahs (namaz) ...as u wish but u have to recite 12 times for
Fabi ay yi ala i rab bikuma tukadh dhiban? says:
40 days. but DONT recite on a specific time everyday it will attract jinns.(Take permission before read)
 
189-193) BENIFITS OF AAYATUL QURSI :

1) RECITE AAYATUL QURSI AT THE TIME OF LEAVING HOUSE
BECAUSE 70000 ANGELS PROTECT PERSON FROM LEFT, RIGHT,
FRONT AND BACK AND IF A PERSON DIES BEFORE RETURNING HE WILL GET 70 MARTYRS REWARD.
2)RECITE AAYATUL QURSI 40 TIMES EVERY DAY AT THE TIME OF SUNSET, PERSON WILL GET REWARD OF 40 HAJJ.
3)RECITE AAYATUL QURSI EVERY NIGHT AT BED, THIS CREATES AN ANGEL WHO WILL GUARD THE PERSON TILL MORNING.
4) RECITE AAYATULQURSI EVERY TIME AFTER DOING ABLUTION WUZU) THIS WILL RAISE PERSON 40 TIMES IN RANK FROM EACH WORD.
5)RECITE AAYATUL QURSI EVERY TIME AFTER RETURNING HOME BECAUSE IT KEEPS AWAY POVERTY.
 
194) For Marriage : Your sister should read daily, ‘Rabb anzilniy munazalan mubaarakan, wa anta khayral waaritheen’.

195) For Success in Business read, ‘Allaahumma ikfiniy bihalaalika an haraamika wa aghniniy bi fadhlika amman siwaaka’.

196) For Marrige : Perform 2 Rakaats Salaatul Haajat and pray to Allah. beg of Him to grant your wishes. Also, recite the following Du’aa after every Salaat, ‘Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil aakhirat hasanatan wa qinaa adhaaban-naar’.

197) For Muhabbat (love and affection) between the husband and wife :  recite 1000 times 'Yaa Wadood'.


198) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE :
Inspite of growing up to the age of sexual maturity, if a boy or a girl has not received a suitable offer of marriage, recite surah al Ajzab (chapter 33) regularly. Inshallah, soon he or she will be married.

199) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE :
If a gown up girl is not received any offer of marriage recite surah al Mumtahinah (chapter 60) five times daily, Inshallah, soon she will be married.

200) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE :
If a grown up girl is not receiving any offer of marriage recite surah at Taha (chapter 20) and blow breath on a glass of water and let the girl drink it. Inshallah, soon she will be married.

201) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE :
If a grown up girl is not receiving an offer of marriage, recite verse 36 of Yasin 100 times before salat of tehajjud for 40 days, inshallah soon she will be married.

SUBH'AANALLAD'EE KHALAQAL AZWAAJA KULLAHAA MIMMAA TUMBITUL ARZ'U WA MIN ANFUSIHIM WA MIMMAA LAA YA'LAMOON

202-207) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : It is written in Biharul Anwar that to invoke the almighty Allah that a grown up boy or a girl be suitably married carry out the following a'mal of du-a'a of Mashlul

(i) Recite du-a'a al Mashlul (see selected Soorahas and Du-a'as volume one and two) preferably after Fajr salat or any obligatory salat for 40 consecutive days.

(ii) Do not eat animal flesh

(iii) Always remain the state of Ablution

(iv) Wear Ihram dress at the time of reciting the du-a'a

208) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : To invoke the almighty Allah that a grown up boy or a girl be suitably married, recite the following du-a'a after giving gifts to the deserving mumin brothers or sisters.
YAA MUSABBIBAL ASBAABI YAA MUFTTIH 'AL ABWAABI YAA MAN H'AYTHU MAA DU-I'YA AJAABA

209) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE :According to Biharul Anwar to invoke the almighty Allah that a grown up boy or girl be suitably married recite the following du-a'a 100 times daily for 40 consecutive days after any obligatory salat.

SAHLAM BIFAZ "LIKA YAA A'ZEEZ

210) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : It is written in Bihar al Anwar that if a grown up girl is not receiving any offer of marriage, her father should pray a 2 rak-at salat (like Fajr salat) on Friday after Jumu-ah prayers and after the salam go into Sajdah and recite surah al Muzzammil (chapter 73) 21 times. Inshallah very soon she will be married to a suitable man.

211) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : It is written in Biharul Anwar to write the following portion of verse 132 of at Ta Ha on a paper with the solution of musk, saffron and rose water and bind it as a Ta'wid on the right arm, if a man desires to be married soon. Bind another Ta'wid like above on the right arm of the man or woman who is negotiating the proposal of marriage.

NAH'NU NARZUQUK WAL A'AQIBATU LITTAQWAA

212) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : It is written in Kanzul Maknun to write the following du-a'a on a paper like a Ta'wid and bind it on the right arm of the grown up girl who is not receiving any offer of marriage. Inshallah, soon she will be married.

As there is ismi a'z'am in this du-a'a, it should be removed during menses.

YAA NOORA KULLI SHAY-IN WA HUDAAHU ANTALLAD'EE FALAQAZ' Z'ULUMAATI BINOORUHOO

213) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : According to Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq , it is written in Biharul Anwar, whoever desires to marry should recite the following du-a'a before making a formal request for marriage.

ALLAAHUMMA INNEE UREEDU AN ANTAZAWWAJA FAQADDIR LEE MINAN NISAA-IA'-FIHUNNA FARJAN WA AH'FAZ'IHUNNA LEE FEE NAFSIHAA WA AWSA-I'HUNNA LEE RIZQAN WA A'-Z'AMIHUNNA LEE BARAKATAN FEE NAFSIHAA WA MAALEE FAQADDIR LEE MINHAA WALADAN T'AYYIBAN TAJ-A'LUHOO KHALAFAN S'AALIH'AN FEE H'AYYAATEE WA BA'-DA MAWTEE

214) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE : It is written in Biharul Anwar that if unmanageable impediments are obstructing your marriage write the following verses (Ta Ha: 131, 132) with saffron and keep it on the body. Inshallah all hindrances will disappear.

WA LAA TAMUDDANNA A'YNAYKA ILAA MAA MATTA'NAA BIHEE AZWAJAM MINHUM ZAHRATAL H'AYAATID DUNYAA LINAFTINAHUM FEEH WA RIZQU RABBIKA KHAYRUW WA ABQAA

WA-MUR AHLAKA BIS-S'ALAATI WAS'T ABIR A'LAYHAA LAA NAS-ALUKA RIZQAA NAH'NU NARZUQUK WAL A'AQIBATU LITTAQWAA.

215) It is written in Biharul Anwar that Imam Muhammad bin Ali al Baqir said :
"After Nikah (marriage) when the bride and bridegroom come into their house, both should pray a two rakat salat. Then they should say salawat and all those who have come with them should also say salawat and amin. Then the bridegroom should recite the following du-a'a

ALLAAHUMMAR-ZUQNEE ULFATAHAA WA WUDDAHAA WA RIZ'AAHAA WAR-Z'INEE BIHAA WAJMA'BAYNANAA BI-AH'SANIJ - TIMAA-I'NAA AYSARI-TILAAFIN FA-INNAKA TUH'IBBUL H'ALAALA WA TUKRIHUL H'ARAAMA
 
216) For Desires : Amman Yojeeboo Al-Mudtaraa Etha Da aahu wa yaksheefoo Al soou

217) For Wishes / Estaghasa : Ya Kasheefa Al-Karbee Aan Waghi Akheeka Al-Hussain a.s Ekshef Al-karbe Aan wajhi . (133 times).

218 ) Recite Ziyarat of sayada Zainab a.s  then 2 rakaat namaz hajat , after finishing namaz recite 3 times: ( ta seen meem , telka Ayaatul Ketabel Mubeen , Adrekeeni Ya Zainab Binti Ameeri Al Muomeneen ) then pray 4 ur wish , inshaallah it will be sucseed.

219) For Wishes / Needs :  from thur to Thur 2050 times , the other duas should be written with zafaran and flower water . ( kaf haa yaa aeen saad / haameem // aeen seen qaaf )

220) For Marriage / Desires :  it is related to Imam Hussain , so u should go to imam bargah 14 days and reciting : ( Al- Salamu Alaika ya Aba Abdulla Al -Hussain , Anaa Khademoka Wa ibnu Khademaka , Ya maulaya Agethanee ) 1000 times near the alam or minbar after that dua .

221) DU_A'A MATRIMONIAL AFFAIRS :
1). PROPOSAL OF MARRIAGE

Inspite of growing upto the age of sexual maturity,if a boy or a girl has not received a suitable offer of marriage, recite sura al ahzab (chapter 33) regularly. inshallah, soon he or she will be married.

222) DU_A'A MATRIMONIAL AFFAIRS :
If a grown up girl is not receiving any offer of marriage recite surah al Mumtahinah (chapter60) five times daily. Inshallah, soon she will be married.

223) DU_A'A MATRIMONIAL AFFAIRS :
If a grown up girl is not receiving any offer of marriage recite surah at Taha (Chapter 20) and blow breath on a glass of water and let a girl drink it Inshallah, soon she will be married.


224) DU_A'A MATRIMONIAL AFFAIRS :
According to Biharul Anwar to invoke the almighty Allah that grown up boy or a girl be suitably married Recite the following dua'a 100 times daily for 40 consecutive days after any obligatory salat.

SAHLAM BIFAZ"LIKA YAA A'ZEEZ

[Make easy (my difficulty) by your superabundant favours, O the mightiest mighty.]

225) DU_A'A MATRIMONIAL AFFAIRS :
It is writen in biharul anwar to write the following portion of verse 132 of at TA HA on a paper with the solution of musk, saffron and rose water and bind it as a ta'wid' on the right arm, if a man desires to be married soon Bind another Ta'wid'like above on the right arm of the man or woman who is negotiating the pro posal of marriage.

NAH'NU NARZUQUK WAL A'AQIBATU LITTAQWAA

[(It is) We who give you subsistence; and the (good of) the hearafter is for those who safeguard themselves against evil with full awareness of divine laws.]
226) For any Desire to be fulfilled through Hazrat Abbas (a.s) :  offer to rakaat namaaz, then recite
YA QASHEFAL QARBI UNWAJIL HUSSAIN IQSHIF QARBI BI HAKI ABIL HUSSAIN 181X
Recite 14x salwaat before and after.

227) For good results : Recite 14x salwaat. Then YA QASHEFAL QARBI UNWAJIL HUSSAIN IQSHIF QARBI BI HAKI ABIL HUSSAIN 181 times then recite salwaat 14x

228) The most beloved in front of Allah is the one who bows in front of him and recites this supplication (in sajdah)
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
RABBE INNI ZALAMTO NAFSI, FAGFIRLI,
FA INNAHU LAA YAGFIRUZ ZUNUBA ILLA  ANTA.  X1

229) Dua for increase in sustenance :
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YA ALLAHU, YA ALLAHU, YA ALLAHU, YA RABBE, YA HAYYU YA QAYYUMO, YAA ZAL JALAALE WAL IKRAAME, AS-ALOKA BISMEKAL AZEEMIL A'ZAME, ANTAR ZUKNI RIZQAN WAASE-AN HALAALAN TAYYEBAN BE RAHMATEKA YAA ARHAMAR RAAHEMEEN. X1

230) Dua from Imam Muhammad Taqi (as) for safety from sorrow, affliction, captivity :
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YAA MAN YAKHFI MIN KULLE SHAY, WA LAA YAKHFI MIN KULLE SHAY, WA LAA YAHFI MINHU SHAT, IKFENI MAA AHAMANI. X1

231) Dua for cure of disease (to be recited after morning namaaz):
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ALHAMDO LILLAAHE RABBIL AALAMEEN WA HASBONALLAHU WA NE'MAL VAKIL TABAARAKALLAAHU AHSANUL KHAALEKEENWA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILA BILLAHIL ALIYIL AZEEM. X1

232) Dua for solution to all calamities, difficulties, disease :
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
RABBANAGFIR LANAA WA LE IKHWAANE NALLAZEENA SABAKUNAA BIL IMAANE WA TAJ AL FI QULUBENAAAGILLA LILLAZEENA AAMANU RABBANAA INNAKAA RAUFUR RAHIM.
This is to be recited seven times after every namaaz

233) Dua for a long healthy life :
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ALLAHUMMA INNI AS-ALOKA SEHATAN WA TAKAWWA WA TOOLE UMRIN FI HUSNE AMALIN WA RIZQIN WAASE-IL LA TO AZZIBNI ALAIH.
To be recited daily after every namaaz

234) It is written in Baladul Amin that the holy prophet SAW has narrated to the effect that whoever desires that his bad deed are not exhibited before the people nor his book of sins opened on the day of judgement should keep reciting the following dua regularly.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ALLAHUMMA INNA MAGFERATEKA ARJAA MIN AMLI WA INNA RAHMATEKA AWSAO MIN ZAMBI ALLAHUMMA IN KAANA ZAMI INDA KA AZIMAN FA AFWOKA A'ZAMO MIN ZAMBI ALLAHUMA ILLAM AKUN AHLAN AN TARHAMANI FA RAHMATOKA AHLUN AN TABLOGANI WA TASA-ANI LE ANNAHAAWASE-AT KULLA SHAI-IN BE RAHMATEKA YAA ARHAMAR RAAHEMEEN.

235) The holy prophet SAW has said, the person who wants to wake up at a specific time for namaaze tahajjud should recite this dua at the time of sleeping.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ALLAHUMA LAA TU-AMINNI MAKRAKA WA LAA TUNSENI ZIKRAKA WA LAA TAJ-ALNI MINAL GAAFELEEN AKUMO SAA-AT. X1
After he should specify in his heart the time he wants to wake up at and allah will appoint an angel to wake him up at that time inshallah

236) Imam Jaffer-E-Sadiq (as) has naarated that if anyone from you who wakes up in the middle of the night, he should recite this dua x1
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
SUB-HAANAL LAAHE RABBIN NABIYYEEN WA ELAAHIL MURSALEEN WA RABBIL MUSTAZ-AFEEN WAL HAMDO LILLAAHIL LAZI YUHYIL MAWTA WA HUWA ALAA KULLE SHAI-IN QADEER.

237) Duas as safe guards from the evil of jinn and men. The holy Prophet SAW has described this prayer as a sheild from evil of jin and men.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
LAA ILAHA ILLALLAHO ALAIHE TAWAKKALTOWA HUWA RABBUL ARSHIL AZEEME MAA SHAA-ALLAHO KANA WA MAA LAM YASHAA LAM YAKUN ASH-HADO ANNALLAAHA ALAAKULLE SHAI-IN QADEERUN WA ANNALLAHA QAD AHAAT BE KULLE SHAI-IN ILMAN ALLAHUMMA INNI AUZO BEKA MIN SHARRE KULLE DAABBATIN ANTA AAKHEZUN BE NAASEYATEHA INNA RABBI ALAA SERAATIM MUSTAKEEMIN. X1
This dua should be recited daily

238) Anas relates from the Holy Prophet SAW: The one who recites this dua every morning and evening, will have four angels, one in front, at the back, on his right and his left, from the side of Allah SWT to protect him. Nobody or nothing from the side of jinn and men will ever harm him
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
BISMILLAHE KHAIRIL ASMAA-E, BISMILLAHE RABBIL ARZE WAS SAMAA-E BISMILLAHIL LAZI LAA YAZURRO MA'SAMEHI SAMAMUN WA LAA DAA-UN BISMILLAHE ASBAHTO WA ALALAHE TAWAKKALTO, BIMILLAHE ALAA QALBI WA NAFSI, BISMILLAHE ALAA DEENI WA AQALI, BISMILLAHE ALAA AHLI WA MAALI, BISMILLAHE ALAA MAA A'TAANI RABBI, BISMILLAHIL LAZI LAA YAZURRO MA'SAMEHI SHAI-UN FIL ARZE WA LAA FISSAMAA-E WAHUWAS SAMEEUL ALEEMO ALLAHU ALLAHU RABBI LAA USHRIKO BEHI SHAI-AN ALLAHU AKBARO ALLAHU AKBARO WA AZZO WA AJALLO MIMMA AKHAAFO WA AHZARO AZZ JAAROKA WA JALLAL SANNA-OKA WA LAA ELAAHA GAIROKA ALLAHUMA INNI A-UZO BEKA MIN SHARRE KULLE SULTAANIN SHADEEDIN WA MIN SHARRE KULLE SHAITAANIN MAREEDIN WA MIN SHARRE KULLE JABBAARIN ANEEDIN WA MIN SHARRE QA QAZZA IS SOO-E WA MIN KULLE DAABBATIN ANTA AAKHIZUN BE NAASIYATEHAA INNAKA ALLA SERRATIN MUSTAKEEMIN WA ANTA ALAA KULLE SHAI-IN HAFIZUN INNA WALIYYE-ULLAAHUL LAZI NAZZALLA KITTAB WA HUWA YATAWALLASA SAALEHIN FA IN TAWALLAV FA QUL HASBIYALLAHU LAA ELLAHA ILLA HUWA ALAIHE TAWAKKALTU WA HUWA RABBUL ARSHIL AZEEM.
This dua is to be recited daily

239) MIRACULOUS PRAYER FOR FULFILLMENT OF DESIRES:
This prayer has miraculous effect for fulfilment of desires. Recite four rakaat namaaz in sets of two rakaats each with the niyyat of fulfilment  of that desire. In the first three rakaat recite the following twenty five times after sur-e Al-hamd
WA O-FAWWEZO AMRI ELLALLEHE INNALLAHA BASIRUM BIL EBAAD.
In the fourth rakaat (ie the second rakaat of the second set of prayers) after Al-ham, recite the following twenty times
LAA ELAAHA ILLAA ANTA SUBHANNAKA INNI KUNTO MENAZ ZAALEMIN FASTAJABNAA LAHU WA NAJJAYNAAHU MINAL GAMME WA KAZAALEKA NUNJIL MO'MINEEN.


240) Furthermore, recite two more rakaats of namaaz with the following dua after Al-hamd in the first rakaat
HASBEYALLAHU WA NE'MAL VAKIL.
In addition, after Al-hamd in the second rakaat, recite twenty five times
LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL AZEEM.
Recite salwaat twenty five times after completion of the prayers and place your legimate desires before your lord.

241- 247) Mulla Mohsin Kaashaani (a.m) narrates that in times of financial stress one should recite the following dua. He will require so much wealth that it will become difficult to manage.
On Satuarday- 1000 times ALLAHUMMA SALLE ALAA MOHAMMADIN WA AALE        MOHAMMAD.
On Sunday -1000 times YAA RABBAL AALAMEEN
On Monday- 1000 times YAA ZAL JALAALE WAL IKRAAM.
On Tuesday- 1000 times YAA QAAZIYAL HAAJAAT
On Wednesday- 1000 times YAA ARHAMAR RAAHEMEEN
On  Thursday - 1000 times YA HAAYU YAA QAYYUM
On Friday -1000 times LAA ELAAHA ILLALLAAHUL MALEKUL HAKKUL MOBEEN

248) For curing Illness and disease:
The most effective and immediate spiritual solution is the majis of Imam Hussain (as) and the tears that roll down the eyes on this occasion. However serious the disease maybe, if you sit next to the person and recite the marshiyah of Imam Hussain (as) daily, you will find his affliction decreasing and his pain erasing. Usually the person afflicted regains health in only about three days, but if his sickness continues, keep reciting marsiyah daily, without fail till he is healthy again. It is certain that whatever maybe the disease or sorrow, it will be solved by this method, except that Allah wills may differ. Millions of people through 1300 years have benefitted from majlise Hussain (as). Before reciting the marshiyah it is more effective to pray hadithe kisa first.

249) Dua of Owais-e-Qarni: it is narrated from Hazrat Ali (as) in the book Minhaaj da'wah that the Holy Prophet SAW has said that whoever recites this dua for any desire, Allah will certainly fulfill it. If he is hungry or thirsty, allah will satiate him. If he recites it with pure intention on a mountainm it will shift from its place, if recited on an insane person he will feel relief. If recited on a pregnant women, she will lead an easy birth. If recited for 40 Thursday nights, Allah will forgive his sins, whether they are against Allah or his servant. If read before approaching a tyrant ruler, then Allah will save him from his evil. If read before sleeping, Allah will appoint 70000 angels over him who will write good deeds, seek forgiveness on his behalf and pray for him. If he dies in this night he will receive a position of a martyr though he is guilty of gunaahe kabirah.  
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YAA SALAMUL MO'MINUL MOHAIMINAL AZEEZUL JABBARUL MOTAKABBIRUT TAAHIRUL MOTAHHIRUL QAHIRUL QAADIRUL MUQTADIRU. YAA MAN YUNADA MIN KULLE FAJJIN AMEEQIN BE ALSENATIN SHAATTA WA LOGAATIN MUKHTALEFATIN WA HAWAAEJA UKHRA. YA MAN LAA YASH GULU HU SHA'NUN AN SHA'NIN ANTAL LAZI LAA TUGAYYARU KAL AZMINATU WA LAA YUHITU BIKAL AMKINATU WA LAA TA'AAKHUZUK NAUMUN WA LAA SINATUN. SALLE ALAA MOHAMMADIN WA AALEHI. YASSIRLI MIN AMRI MAA A'KHAAFU USRAHU WA FARRIJLI MIN AMRI MAA AKHAAFU USRAHU HAZANAHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZAALEMEEN. AMILTU SUUAN WA ZALAMTU NAFSI FAGFIRLI ZUNUBI INNAHU LAA YAGFIRUZ ZUNUBA ILLAA ANTA WAL HAMDO LILLAAHE RABBIL AALAMEEN WA LAA QUWAATA ILLA BILLAAHIL ALIYIL AZIM WA SALLALLAHU ALAA NABBIYEHI WA AALEHI WA SALLAMA TASLEEMAA. X1

250) Dua to be written with dry pen: It is narrated from Naafiz, the slave of Imam Jafar-E-Sadiq as that Imam (as)  has advised -O Naafiz! Whenever you wish to write a letter to somebody about your need than before commencement, write the followind dua with a pure dry pen.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
INNALLAHA W'ADASSAABERINAL MUKHREJA AMMA YAKHCAUD WAR RIZQA MIN HAISU LAA YAHTASIBUNA JA'ALA NALLAHA MINAL LAZIN LAA KHAWFUN ALAIHIM WA LAA HUM YAHZANUN.

251) For any special hajaat/desire/task to be completed:
For three days recite two rakaat Namaaz daily and after do the tasbih of bibi Fatima (as). Then recite
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YAA MOULATHI YAA FATIMA AGHEESINI 510 TIMES
Inshallah a miraculous change will be seen.


252) Dua-e- Aa'lishaan- It has been narrated from the Holy Prophet SAW that any person who reads the following dua after fajr prayers, will receive these benefits;
Sawaab of having done 1000 Hajj, sawaab of having done 1000 laylatul Qadr amaals and sawaab of having prayed 1000 salaat on the Shuhada.
Allah also takes an oath that if a person either prays it or keeps it on himself, he will futher benefit these seven things.
1)He will be saved from accidental death
2) He will be saved from the questioning of Minkar and Nakeer, in the grave
3) The squeezing of the grave and darkness wont effect him
4) All the doors of hell will be closed for you
5)He will be saved from all kinds of sickness
6) He will open all 8 doors of heaven for you
7) You will be saved from oppressors and tyrants
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ALLAHUMMA S'ALE A'LAA MUHAMMADIN WA AALE MUHAMMAD
LA ILLAHA ILLALAHUL JALEELUL JABBAAR, LA ILLAHA ILLALAHUL AZEEZUL GHAFFAAR, LA ILLAHA ILLALAHUL WAAHIDUL QAH-HAAR, LA ILLAHA ILLALAHU WAHDAHU LA SHAREEKA LAHU ILAAHAN WAHIDAN WA NAHNU LAHU MUSLIMOON, LA ILLAHA ILLALAHU WAHDAHU LA SHAREEKA LAHU ILAAHAN WAHIDAN WA NAHNU LAHU MUKHLISOON, LA ILLAHA ILLALAHU WAHDAHU LA SHAREEKA LAHU ILAAHAN WAHIDAAN WA NAHNU LAHU A'ABIDOON, LA ILLAHA ILLALAHU, MUHAMMADUR RASULUL LAAHI, A'LIYUN WALIYUL LAAHI, WA SALLAL LAAHU A'LAAKHAIRI KHAQIHI WA MAZ'HARE LUTFIHI. MUHAMMAD WA AALIHI AJMA'EEN-AT TAYYIBEEN-AT-TAHIREEN, BE-RAHMATIKA YA ARHAMAR RAHIMEEN.

253-267) The Amaal of the 14 Masumeen- This Amaal should be performed for two weeks, starting from Thursday. Inshallah the Masomeen will fulfill your wish within the two weeks
Thursday
Do ghusal before or after maghrib namaaz. Do niyyat, "I am doing 14 masumeen  amaal qurbatan illalah.
After magrib namaaz, pray two rakaat for the Amaal of the 14 masumeen, then recite;
ALLAHUMASALIALLAH MUHAMMADIN WA ALE MUHAMMAD X1000
Friday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH AMIRAL MO'MEENIN (a.s) 1000x
Saturday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH FATIMA (as) 1000x
Sunday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH ALAL HASAN (as) 1000x
Monday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH ALAL HUSSAIN (as) 1000x
Tuesday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH ALI IBNIL HUSSAIN (as) 1000x
Wednesday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH MUHAMMAD IBNE ALI (as) 1000x
Thursday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH JAFFER IBNE MUHAMMAD (as) 1000x
Friday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH MUSA IBNE JAFFER (as) 1000x
Saturday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH ALI IBNE MUSA (as) 1000x
Sunday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH MUHAMMAD IBNE ALI (as) 1000x
Monday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH ALI IBNE MUHAMMAD (as) 1000x
Tuesday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH HASSAN IBNE ALI (as) 1000x
Wednesday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH HUDJAT IBNE HASSAN (as) 1000x
Thursday
Recite: ALLAHUMASALIALLAH ABBAS-SHAHEED (as) 1000x
Now ask for you Hajjat, inshallah it will be fulfilled.

268) It is also very effective if you pray 12 times Salwaat calling Ummal Bani and asking her for Hazrat Abbas-E Shaheeds sake to ask Allah to fulfill your desires.
 

269) For any hajat to be obtained with the waseela of Shahzadi Zainab (a.s):
Two rakaat namaaz is to be offered, then this dua is to be recited three times.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
TAA SEEN MEEM. TILKA IYATUL KITABIL MUBEEN
ANDRIKNI YAA ZAINAB BINTE AMIRIL MOMINEEN.
Inshallah Shahzadi Zainab will fulfill your Hajaat.

270) Most effective dua :
This dua wards off unpleasant happenings, overcomes difficulties, enlarges prospects of sustenance, attaintment of honour and dignity and protection from evil intentions of enemies. It is recommended you recite this dua daily because this dua highlights fourteen infalliables.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
MOHAMMAD-UR-RASOOL-ALLAH SALLAL-LAHO ALAIHE, VA ALLEHI AMAMI VA FATEMATO BINTE RASOOLALLAHE, FAVQA RA'ASI VA AMIRUL MOAMINEENA ALI-YUBNO, ABI TALEBEEN. VASIYYO RASOOL-ALLAHE AN YAMINI, VAL HASANO VAL HUSAINO VA ALIYUN, VA MOHAMMADUN,VA JA'AFAROON, VA MOOSA,  VA ALIYUN, VA MOHAMMADOON, VA ALIYUN  VAL HASNO VAL HOOJ-JATAL MUNTAZERO, MOHAMMADUN SAHEB-UZ-ZAMAN AIMMATI SALAVATOLLAHE ALAIHIM ANSHEMALI VA ABU-ZARRIN VA SALAMANO, VA MIQDADO, VA HOZAYFATO. VA AMMAR TO VA ASBAHO RASOOL-ALLAHE RAZEYALLAHO ANHOOM MINV-VARAI VAL MALAA'EKATO ALAIHE MUS-SALAM HOVLI, VALLAHO TA'AALA SHAANO-HOO VA TAQADDA-SAT ASMAA'OHOO VA TAZA HARAT AALAA'OHOO MOHITOON-BI VA HAFEEZI, VA HAFIZEE VALLAHO MINV-VARAI-HIM MOHIT BAL'HOV QURANUM MAJEED, FEE LAV-HIM-MAHFOOZ, FA-ALLAHO KHAIROON HAFEZA, VA HOVA ARHAMUR RAHEMEEN, YA ALI-YO, YA ALIYO, YA ALIYO, YA ALIYO, YA ALIYO, YA ALIYO, YA ALIYO.
SUB'HANALLAHE VAL HAMDO-LILLAHE VA LA ILLAHA ILLAL LAHO VALLAHO AKBER VA LA HOVLA VA LA QOOV-VATA ILLA BILLAHIL ALI YYIL AZEEM, BE RABBIL KARIM, VA HOVAL ALI YOONN VALI YOON NADEEMO YA WAHID.

271-77) Special Weekly duas
Monday
This should be recited 129 times after morning prayers, inshallah Allah will increase wealth
YA LATEEFO
Tuesday
To be recited 1003 after morning prayers your legimate desires shall be fulfilled
YA QABEZO
Wednesday
To be recited 541 times. Allah shall exalt status
YA MOT'ALLE'O
Thursday
Recite 308 times after morning prayers for increase in sustence
YA RAZZAQO
Friday
Recite this 256 times after morning prayers for blessings from Allah
YA NOORO
Saturday
This may be recited 100 times at bed time with the hand on the heart. Allah shall guide the person towards the right path
Ya BAA'E-SO
Sunday
By reciting this 489 times after morning prayers Allah shall grant you sucess in all your works
YA FAT-TAHO

278) Keys to the Earth and Heaven :
This dua, narrated from the Holy prophet SAW has said this dua is in the praise of the supreme being. Allah gives refuge from satan and his armies;would bless the reciter abundantly; would exalt the pious servants; the utterances of the reciter would be preserved as a witness on the day of judgement and equals to performing Hajj and Umra. If the reciter were to die during the same month, he would be counted amoungst martyrs. This dua is recommended to be recited daily.
ALLA HOMMA SALLE ALAA MOHAMMADIN WA AALE MOHAMMAD.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
SUB-HAN ALLAHE VAL HAMDO LILLAHE WA LA ILAHA ILLAL LAHO VALLAHO AKBAR, VALA HAVLA VALA QUW-WATA ILLA BIL-LAHIL ALI-YIL AZEEM, HOVAL AV-VALO VAL AAKHIRO, VAZ ZAHIRO VAL BATINO, LAHUL MULKO, WA LAHUL HAMDO, YOHI WA YOMEETO. WAHUWA HAYYUN LA YAMOOTO, BE YEDEHIL KHAIR, WA HOWA ALA KOOLLE SHAI IN QADEER.
ALLA HOMMA SALLE ALAA MOHAMMADIN WA AALE MOHAMMAD.


279) The two Ayats of Sorah Taha
The following are two ayats of sorah taha. If these are written and kept on a person, Allah shall grant a pious wife, good health, good memory, and increase wealth.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
VA LA TAMOOD-DANNA AINAI-KA ILA MA MATTA'ANA BEHI AZWAAJAM-MINHUM ZAHRATAL HAYATED-DOONYA, LE NAFTINA-HOOM FEE-HI, VA RIZQOO RABBIKA KHAIROOVN VA ABQA. VA'A-MOOR AH LAKA BIS SALATE VAS-TABEER ALAIHE, LA NAS'ALOKA RIZQAN, NAH-NOO NARZOOQOOKA, VAL AAQE-BATOO LIT-TAQVA.

280) Ayaats from Aale Imran
Our beloved holy prophet SAW said, whoever recites this ayat at night daily, it will be equivalent to full night's prayers. 
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
RABBANA MA KHALAQ-TA HAZA BATELAN, SUB-HANAKA FA QENA AZABAN NAAR. RAB ANA INNAKA MAN TUD KHELAN-NAAR FAQAD AKH-ZAYTAH VA MA LIZ ZAALEMEENA MIN ANSAAR. RABBANA INNANA SAMEE'ANA MUNADI-YANY- YUNADI LIL IMANE AN AAMENOO BE RABBEKOOM FA-AMANNA, RAB-BANA FAGHFIR LANA ZOONOOBANA VA KAFFIR ANNA SAYYE-AATEENA VA TAVAF-FANA MA'AL ABRAAR. RABBANA VA AATENA MA VA'AD-TANA ALLA ROOSOOLEKA VA LA TUKHZENA YAVMAL QIYAMAH, INNAKA LA TUKHLEFOOL MEE-AAD.

281) Dua after all wajib prayers
The holy prophet SAW said, whoever recites the following dua daily, after every wajib prayers, will have unaccountable good deeds shall be writeen on his account.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YUKHREJOOL HAYYA MINAL MAYYE-TE VA YUKREJOOL MAYYE-TE MINAL HAYYA VA YOH-YIL ARZA BAA'ADA MAV-TE-HA, VA KAZALEKA TUKHRAJOON.

282) Effective dua for removing sins
Hazrat Imam Mohammad Baqar (as) has recommended the following dua to be recited 3 times after every wajib prayers for redemtion of past sins.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ASTAGH-FIRULLA-HALLAZI LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUM, ZUL JALALE VAL IKRAME VA ATOOBO ILAIHE.

283) For freedom from worries and afflictions
Recite 10 times immediatley on arising from night sleep.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
VA LA HAVLA VA LA QUVVATA ILLA BILLA HIL ALIYIL AZEEM.

284) For a fruitful long life
Ou holy Prophet SAW said that dail recitation of this doa lengthens a fruitful life
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
ALLA-HUMMA INNAR-RASOOLEKAS-SADEQAL MOSADDEQAL AMEEN, SALVATOKA ALAIHE VA-AALEHI QALA INNA-KA QOLTA MA TARAD DATO FEE SHAI'IN VA ANA FA'E-LOHU FA-TARAD DODI FI QABZI-ROOHE ABDE-YAL MOAMINE YAKREHUL MAVTA VA ANA AKAR HO MOSAA'ATHOO FA SALLE ALA MOHAMMADIN VA-ALLE MOHAMMAD VA AJ-JIL LE VALIY-YEKAL FARAJA VAL AAFE-YAT VANNASRA VA LA TASO'ANI NAFSI VA LA FEE AHDIM MIN ABNAA'EE AV-AHIBBATI, ALLAHUMMA SALLE ALA MOHAMMAD, VA ALLE MOHAMMAD.

285) For safety of Imaan
One person was fortunate to see our beloved holy Prophet SAW in dreams regularly and he always used to plead to guide him to enable to remain steadfast on Imaan of Islam until his death. He was guided to recite this doa daily:
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YA ALLAHO, YA ALLAHO, YA ALLAHO, AL-AMAANO, AL-AMAANO, MINZAVA-LIL IMAAN, YA DAA-EMAL MA'A-ROOFE, YA QADIMAL EHSANE, VA YA HAADI-YAL MOZILLIN, IYYAKA NA'A-BUDOO VA IIYYAKA NAS-TA-EEN VA SAL-LAL-LAHO ALA KHAIRE KHALQEHI MOHAMMADIN VA AALEHI AJMA-EEN.

286) For cure of serious illness
In Tohfa-E-Ahmadiya Saeed Bin Abi Fatha Qummi states that he was once in bed with a mysterious disease. Hakim having tryed his utmost and gave up hope. He was very much grieved, but after he looked in the book of his father and there was a saying from the holy Prophet SAW which was to be recite 40 times after dawn prayers. He waited till morning and after his prayer he recited the dua on the effected part with his hands. By the grace of Allah he was cured at the same time.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
AL-HAMDO LILLAHE RABBIL AALAMEEN VA HASBO-NALLAHO VA NE'MAL VAKEEL, TABARAKAL-LAHO AHSANUL KHALIQEEN, VA-LA HOWLA VA LA QUV-VATA ILLA BILLA-HIL ALIY-YIL AZEEM.

287) For fulfilment of legimate desires
This dua should be recited after ablution, in mosque 70 times. It is mostly effective for sickness
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
LA ILAHA ILLAL-LAHO BE-IZZATEK VA QUDRATEK, LA ILAHA ILLAL-LAHO BE HAQQE HAQQEK VA HOORMATEK, LA ILAHA ILLAL-LAHO FAR-RIJ BE REHMATEK.

288) For legimate gains
This dua should be recited 70 times on 3 fridays, inshallah he will gain plenty of wealth.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
YA MOFIDO, YA GHAFOORO, YA WADOODO AGHNENI BE HALALIKA AN HARAAMEKA, VA-BE-TAA'A-TEK AN MA'ASEYTEK VA BE FAZLEK AMMAN SEVAK BERAHEMATEKA YA AR HAMAR RAHEMEEN..

289) For pardon of major sins
The Holy Prophet SAW said the daily recitation 10 times of this dua would entitle one to have his major sins pardoned. Allah would shower his blessings, hardship in the grave would be erased, worries and affliction shall disappear.
BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIM
A'A-DAD-TO LE KOOLLE HAVLIN LA ILAHA ILLAL-LAH, VA LE KOOLLE HAMMIN VA GHAMIN MASHALLAH, VA-LE KHOOLLE NE'AMATEEN AL-HAMDO-LILLAH, VA-LE KOOLLE RAKHAA'EEN VA SHID-DA-TEEN ASH-SHUKRO-LILLAH, VA LE KOOLLE O'A JU BATIN SUB HAN-ALLAH, VA LE KOOLLE ZAMBIN ASTAGHFEROLLAH, VA LE KOOLE MOOSIBATEEN INNA LILLAHE VAINNA ILAIHE RAJ'OON, VA LE KOOLLE ZIQEEN HASBE-YALLAH, VA LE KOOLLE QAZA-EEN VA QADREEN TAWAKKALTO A'LALLAH VA LEKOOLLE ADUV-VINE'ATA-SAMTO BILLAH VA LE KOOLLE TA'A-TEEN VA MA'A-SE-YATIN LA HAVLA VA LA QUVVATA ILLA BILLA HIL ALIY YIL AZEEM.290) Friday Aamals.
After Asr salaat recite the following dua 7 times if possible, even once is sufficient.
The reward for it is as follows:
100,000 good deeds are written for you.100,000 bad deeds are forgiven.100,000 wishes are fulfilled.
AND your status in the Behisht (in heaven) isincreased by 100,000 , Begin all you duas with Bismillaah and Salawaat.

ALLAAHUMMA S'ALLE A'LAA MUHAMMADIW-WA
AALE MUHAMMADINIL

AWSIYAA-IL-MADHIYYEEN.

BE-AFDHALI SALAWAATIKA WA BAREK A'LAIHIM
BE-AFDHALI BARAKATIKA.

ASSALAAMU A'LAIHIM WA A'LAA AJSAADIHIM WA
RAH'MATUL-LAAHI WA BARAKATUHU.

291) For increase in wealth, recite the following 70 times for 3 Fridays.

YA MUFEEDU, YA GHAFOORU, YA WADOODU,
AGHNINI BE-H'ALAALIK

AN H'ARAAMIK WA BE-T'A-ATIKA AM-MA'SIYATIK, WA
BE-FADHLIKA AMMAN SIWAKA,

BE-RAHMATIKA YA AR-HAM AR-RAAHIMIN.

292-97) Amaal for the 15th of Shabaan.
The Holy Prophet (saw) has said that during the night
of the 15th of Shabaan the Almighty takes decisions in
the matter of:
1. Substenance.
2. Life and Death.
3. Welfare of the people.
Next to the " Night of Qadr" the night of 15th Shabaan
is the most auspicious night (also known as "Night of
Baraat").
According to the Holy Imam Al Baqir (as), and Imam As
Sadiq (as) the Almighty has promised to fulfil every
legitimate desire put forward to Him on this night.
Special Prayers and Amal.

Take bath and put on clean clothes.
Keep vigil the night long in prayers till dawn.
Recite Ziyarat of Imam Hussein (as)
Recite Dua-e-Kumayl.
Recite: SUBH'AANALLAH --100 times
ALH'AMDULILLAH -- 100 times
ALALAHUAKBER -- 100 times
LA ILLAHA ILLALAH -- 100 times

Shayk Kafamee writes in "Misbah" to recite Surah
Yasin 3 times as under:

Once for long life
Once for prosperity
Once for safety from misfortune.
According to the Holy Prophet (as) it is highly desirable
to pray a 100 rakaat namaz in 50 sets of 2 rakaat each,
as under:

In each rakaat, after the recitation of Sura Al Fateha
recite Sura Al Iklaas 10 times.

After the namaz recite the following:
Ayatul Kursi --10 times.
Al Fateha -- 10 times
Sub'hannallah --10 times.
Do not forget to write your Arizas.


298-305) AAMAAL FOR THE NIGHT OF A'ASHOOR  :

ON THE LAST NIGHT BEFORE DAYBREAK THE COMPANIONS OF
IMAM HUSSAIN SPENT NIGHT IN PRAYER .IT IS A PROOF OF SINCERE
DEVOTION TO ALLAH IF WE ,HIS FOLLOWERS SPEND THIS NIGHT IN ALLAH'S
WORSHIP..

TODAY IN 61 HIJRA IMAM HUSAYN FULLFILLED THE PROMISE
MADE BY ALLAH IN SURAH AL S'AAFAAT ---"WA FADYAANAHU BI D'IBH'IN
A'ZEEM" [AND WE (ALLAH ) RANSOMED HIM (ISMAIL) WITH A GREAT
SACRIFICE (HUSAYN)]

(1) 100 RAKAAT NAMAZ -IN EVERY RAKAAT AFTER SURAH E FATIHA
RECITE SURAH AL IKHLAS 3 TIMES .

AT THE END AFTER EVERY SALAAM RECITE -

"SUBHANALLAHI WAL HAM DULLILLAHI WA LAA ILAHA ILLALLAHU
WALLAAHU AKBAR

WA LAA H'AWLA WA LAA QUWATA ILLA BILLAHIL A'LIYYIL A'ZEEM

ASTAGHFIRULLAHA RABEE WA ATOOBU ILAYH"

(2) RECITE SALWAAT AS MANY TIMES AS POSSIBLE

(3) PRONOUNCE LA'AAN ON THE KILLERS OF IMAM HUSAIN

" ALLAHUMMA LA'AN QATALATAL HUSAIN ASHAABIHIE WA
ANSAARIHEE"

(4) PRAY 4 RAKAAT NAMAAZ AS FOLLOWS :

IN EVERY RAKAAT AFTER SURAH AL IKHLAS RECITE SURAH AL
IKHLAAS ,AYAT UL KURSI ,AL FALAQ ,AN-NAAS 10 TIMES EACH

AFTER THE SALAAM RECITE SURAH AL IKHLAS 100 TIMES AGAIN

(5) 4 RAKAAT NAMAAZ AFTER S.AL FATIHA RECITE S. AL IKHLAS 50
TIMES

(6) RECITE ZIYARAT OF IMAM HUSAYN

(7) ONE OF THE MOST REWARDING AAMAAL IS TO RECITE TAHAJJUD
NAMAZ

306-320) AAMAAL FOR THE DAY OF AASHOOR 10th Muharram :

(1) PRAY FAJAR

(2) DO NOT DRINK WATER OR EAT FOOD

(3) BARE FOOT, BEHEADED , COME OUT OF SHELTER UNDER THE SKY

# AFTER FAJAR BUT BEFORE ZUHR PRAY 4 RAKAAT NAMAAZ UNDER THE
SKY

IN THE FIRST RAKAAT AFTER S.AL FATIHA RECITE S.AL KAAFIROON

I N THE SECOND RAKAAT AFTER S AL- FAATIHA RECITE S.AL IKHLAS

THIRD RAKAAT AFTER S.AL-FATIHA RECITE S.AL-AH'ZAAB

FOURTH RAKAAT AFTER S.AL FATIHA RECITE S.AL-MUNAFIQOON

# RECITE LA'AAN 1000 TIMES

# TAKE A FEW STEPS FORWARD AND SAY :

LAA ILAHAAHI WA INNA ILAAHI RAAJI-O'ONA RIZ"AN
BI-QAZ"AA-IHEE WA TASLEEMAN LI AMRIHEE

# THEN GO BACK TO WHERE U WERE STANDING AND RECITE

ALLAHUMMA A'D'D'IBIL FAJARATAL LAD'EENA SHAQQAQQOO
RASOOLAKA

WA HAARABOO AWLIYAAA-IKA WA A'ABADOO GHAYRAKA

WAS TAH'ALLOO MUH'AARRAMAKA WAL-ANIL QADAATA WAL
ATABAA-A'

WA MAN KAANA MINHUM FA-KHABA WA AWZ"A-A' MA -AHUM

AW RAZ"IYA BI-FIA'-LIHIM LAA'-NAN KATHEERA

ALLAHHUMMA WA A'JIJIL FARAJA AALI MUHAMMAD

WAJ -A'L SA'LAWAATIKA A'LAYHIM WAS -TANQID 'HUM MIN AYDIL

MUNAFIQEENAL MUZ"ILEENA

WA KAFARATIL JAAH'IDEENA WAFTAH 'LAHUM FATH'AN YASEERA

WA ATIH LAHUM MIN LADUNKA A'LAA A'DUWWIKA WA
A'DUWWIHIM SULTAANAN NASEERA

# THEN RAISE YOUR HANDS HAVING IN MIND THE ENEMIES OF OUR
IMAM AND RECITE :

ALLAHUMMA INNA KATHEERAM MINAL UMMATI NAAS'ABATIL
MUSTAH'FIZEENA MINAL A-IMMATI

WA KAFARAT BIL KALIMATI

WA A'KAFAT A'LAL QAADATIZ'Z'ALAMATI

WA HAJARATIL KITAABA WAS SUNNATA WA A'DALAT A'NIL
H'ABALAYNIL LAD'EENA AMARATA BI-TAA A'TIHIMAA WAT TAMAASSUKKI
BIHIMAA

FA-AMAATATIL H'AQQA

WA H'AAD'AT ANIL QAS'DI WA MAALA TIL AH'ZAABI WA H'ARRAFATIL
KITAABA WA KAFARAT BIL H'AQQI

LAMMAA JAA-AHAA

WA TAMASSAKAT BIL BAATI'LI LAMMAA AA'-TARAZ"AHAA WA
Z"AYYA-AT H'QQAKA

321) Dua'a-E-Salaamathi Imam-E-Zamana(Ajallahu Thallah Farajahum)

SALLALLAH HU ALAIKA YA SAHEBBAZZAMAN YA IMAMA- ZAMANENA HAZA YA SAHEBA DAURINA HAZA YA HUJJATH ALLAH YA KHALEEFT-AL-AALAHE AKBARO YA MALIKA-DDAHRE YA SAHIBA-DDAWRE YAA QAIMALIQIYAMATE ADRIKNI BIHAQQE KHALIQEQA WA RAZIQIKA WA RABBIKA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA MUHAMMADENA MUSTAFA SALLALLLAHO ALAIHE WA AALIHIWA AA LIHIO WA SALLAM WA BIHAQQE JADDATIKA WA UMMEKA FATIMATAZZ-ZAHRAA SALAWATULLAHI ALAIHA WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA ALEEYYA-BNAL MURTAZA ALAIHI-SSALAAME WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA HASANIL MUJTABA ALAIHI-SSALAAME WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA HUSSAIN-ISH-SHAHEEDE BI-KARBALA ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA ZAINUL AABIDEEN ALAIHI-S-SALAAM WA BIHAQQE  JADDIKA WA ABEEKA MUHAMMADA-NIL -BAQAR ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA JAFAR-E-SSADIQ ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA  ABEEKA MOOSIYAL KAAZIM ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA  MOOSIYA-R-RAZA ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA MUHAMMAD-ANIT-TAQI   ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA ALI-YUN-NAQI ALAIHI-SSALAAM WA BIHAQQE JADDIKA WA ABEEKA HASAN-IL-ASKARI ALAIHI-SSALAAM YA SAAHIBUL ASAR WA-ZZAMAAN YA IMAM-AZ-ZAMAANINA HAZA WA YAA SAHIBA-D-DAURE WA YA QAIMAL QIYAMATE YA ABAL GHAISA YA ABAL GHAISA YA ABAL GHAISA ADRIKNI ADRIKNI ADRIKNI BIHAQQE JAMEEIL AMBIYAAE WAL MURSALEENA WAL AULIYAAE WA-S-SIDDIQEENA WA-SH-SHUHADAAE WA-S-SALIHEENA WAL MU'MINEENA WAL MU'MINAATE WAL -ULAMAAE' WAL -AABIDEENA WAL MUSLIMEENA WAL MUSLIMAATE AHYAAE' MINHUM WAL MAUTE WABIHAQQE NAWWABIKA WA KHADDAMIKA WA SUFARAAIKA WA NUQABAIKA WA WUKALAAIKA YABNA RASOOL-IL-LAHE YA SAHIBAL ASRE WAZZ ZAMAAN YA IMAM-AZ-ZAMANINA HAZA YA NOOR ALLAHE YA HUJJATAL-YA KHALEEFATAL LAHE AKBARE YA MAALIKA-D-DAHRE YAA SAHIBA-D-DAHRE YA QAIMA-AL-QIYAAMATE YAA ABAL GHAISA YAA ABAL GHAISA YAA ABAL GHAISA YA ISMATAL UMAME YA ISMATAL UMAME YA ISMATAL UMAME YAA ABA SALIH YAA ABA SALIH YAA ABA SALIH YAA BAQEE YATAL LAHE YAA BAQEE YATAL LAHE YAA BAQEE YATAL LAHE ALLAHUMMA SALLE ALA MUHAMMAD-IW-WA AALE MUHAMMAD

322)  Translation :
My God how can I call on You (for help) for I am me (a sinful servant)? How can I cut off hope from You for You are You (the merciful lord)? My God (even) when I did not beseech You, You gave me. So who is he who gives if I beseech him? My God (even) when I did not call out, You fulfilled my desire. So who is he who satisfies if I call him? My God (even) when I did not humbly solicit, You took pity on me. So who is he who shows mercy i'll solicit him? My God I beseech You that just as You parted asunlder the sea for Musa (peace be on him) to save him Send blessings on Muhammad and on the children of Muhammad, and come to my rescue, and deliver me (from these troubles), and disperse (afflictions), and do it quickly, without delay, through Your kindness, through Your mercy,
O the most merciful.
323) For Marriage : Perform 2 Rakaats Salaatul Haajat and pray to Allah. beg of Him to grant your wishes.
Also, recite the following Du’aa after every Salaat, ‘Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil aakhirat hasanatan wa qinaa adhaaban-naar’.

324) For Muhabbat (love and affection) between the husband and wife:  recite 1000 times 'Yaa Wadood'.

325) MATRIMONIAL AFFAIRS (i) PROPOSAL OF MARRIAGE :
Inspite of growing up to the age of sexual maturity, if a boy or a girl has not received a suitable offer of marriage, recite surah al Ajzab (chapter 33) regularly. Inshallah, soon he or she will be married.

DUAS FOR STUDYING :

326) Dua Before Studying
“Allahumma infa’nii bimaa ‘allamtanii wa’allimnii maa yanfa’uunii. Allahumma inii as’aluka fahmal-nabiyyen wa hifzal mursaleen al-muqarrabeen. Allahumma ijal leesanee ‘aiman bi dhikrika wa qalbi bi khashyatika. Innaka ‘ala ma-tasha’u qadeer wa anta hasbun-allahu wa na’mal wakeel.”

“Oh Allah! Make useful for me what you have taught me and teach me knowledge that will be useful to me. Oh Allah! I ask you for the understanding of the prophets and the memory of the messengers, and those nearest to you. Oh Allah! Make my tongue full of your remembrance and my heart with consciousness of you. Oh Allah! You do whatever you wish, and you are my availer and protector and best of aid.”

327) Dua After Studying :
“Allahumma inni astaodeeka ma qara’tu wama hafaz-tu. Farudduhu ‘allaya inda hajati elahi. Innaka ‘ala ma-tasha’-u qadeer wa anta hasbeeya wa na’mal wakeel”

“Oh Allah! I entrust you with what I have read and I have studied. Oh Allah! Bring it back to me when I am in need of it. Oh Allah! You do whatever you wish, you are my availer and protector and the best of aid.”

328) Dua While Studying Something Difficult
“Allahumma la sahla illama ja-‘altahu sahla anta taj ‘alu al hazana eza ma shi’ta sahal.”

“Oh Allah! Nothing is easy except what you have made easy. If you wish, you can make the difficult easy.”

329) Dua For Concentration
“Salla-l-laahu alaa Muhammad wa aal-e Muhammad. Allahumma inni as’aluka yaa mudhakkira-l khayr wa faa’ilahu wa-l-aamimira bihi dhakir-ni maa ansaani-hi-shaytan.”

“Blessings of Allah be upon Muhammad and his progeny. O Allah, I ask you, the one who mentions goodness and actualizes it and commands it, remind me of that which the shaytan makes me forget.”
 
330) Dua 1 Dua for improved memory :
The holy prophet (SAW) thought it to hazrat Ali
Bismillah hirrahmaan nirrahim
SUB-HAANA MAN LAA YA'TADI ALAA
AHLE MAMLIKATEHE SUB-HAANA MAN
LAA YA'KHODO AHLAL ARZE BE ALWAANIL
AZAABE, SUB-HAANAR RA-UFIR RAHIME
ALLAHUMMAJ-AL LI FI QALBI NOORAN WA
BASARAN WA FAHAMAN WA ILMAAN INNAKA
ALAA KULLE SHAI-IN QADIR.

331) Dua 2 Dua for the time of sleeping.
Imam Jaffer-e-sadiq as says whoever recites this dua 3 times at the time of sleeping will find himself as cleansed of sins as a child just born from the mothers womb.
Bismillah hirrahmaan nirrahim
ALHAMDO LILLAAHIL LAZI ALAA FAQAHRA
WALHAMDO LILLAAHIL LAZI BATAN FA KHABARA
WAL HAMDO LILLAAHIL LAZI MALK FA QADARA WAL
HAMDO LILLAHIL LAZI YUHYIL MAUTA WA YUMITUL
AYYAA WAHOWA ALAA KULLE SHAI-IN QADEER.

332) Dua 3 For marriage and desires ( this is special and very affective)
Bismillah hirrahmaan nirrahim
BE HAKKE YAASIN WAL QUR'AANIL
HAKIM WA BE HAKKE TAAHAA WAL
QUR'AANIL AZEEM YAA MAN YAKDIRO
ALAA HAWAA-EJIS SAA-ELEEN YAA
MAN YA'LAMO MAA FIZ ZAMEERE
YAA MONAFFESAN ANIL MAKRUBEEN
YAA MOFARREJAN ANIL MAGMUMEEM
YAA RAAHEMASH SHAIKHIL KABEERE YAA
RAAZEKAT TIFLIS SAGEERE YAA MAN LAA
YAH TAAJO ELAT TAFSEERE SALLE ALLA
MOHAMMADIN WA AALE MOHAMMADIN
WAF'AL BI.
( NOW SAY WHAT YOUR PROBLEM IS AND SAY WHAT IS YOUR DESIRE)
333) For any Desires / Hard Difficulty  : Read 2 Rakat Namaz e Hazrat Imam e Zamana a.s daily (like fajr) read ziyarts also of Imam a.s .Inshallah your hajat will fulfil .
334) For Remove Difference Husband & wife : In this situation, the first thing to be done is changing the style of thinking of each one of the husband and the wife towards the other party, before going to Prayers and Du'a.
After changing the behaviour of each of them, and got little bit nearer to each other, we suggest that she says hundered times daily "Allahum-sullai ala Mohammad Wa A'l Mohammad".
Also paying "4 steps"at night, and says in the "Sujood" 400 times "Mashaa'lah

335) For Remove Difference Husband & wife : Every Mo'min is a Muslim, but not every Muslim is a Mo'min, because Imaan is a higher degree in which the Muslim believes in the whole tenats of Islam, while the term Muslim can be given to any person who declares witness or believes in Allah (swt) and the Prophet Mohammad (sawa) without going into the details of the full message of Islam.
The difference between Muslim and Mo'min is mentioned in Qur'an in Sura Al-Hujuraat (49) Verse 14: The A'raab said : We have believed. Tell (them): You did not believe, but you say: We submitted (surrenderd) to Islam, while Imaan has not entered into your hearts yet.
Imaan according to many Hadeeths is the belief in the heart,along with submission in the tongue, and practice in the organs.
No Muslim can be a real Mo'min without believing in all teachings and orders of the Prophet (sawa) including the most important orders regarding the leadership of the Muslim Ummah after the Prophet (sawa) which is for Ahlul-Bayt (as), without which Muslims will go astray.
Mo'mins are in many degrees according to their heart status and deeds.(And for evrey one degrees out of their deeds) (6:132).
Imaan of good Mo'min is increased by Allah (swt) as a result of good deeds,dedication in worshiping, more sincerity and sacrifice. ( And Those who were guided,Allah will increase them with more guidance) (47:17).
Imaan can also go down and decrease by bad deeds, love of worldly things and lack of dedication. That is why it is very important to >>>>>keep praying (Rabbana La Tozigh Qoloobana Ba'da Ith Hadaitana)(O Our Lord, Do not let our heart deviate after you have guided us)(3:8).
 
336) Take 60 seconds & give this a shot!  Let's just see if Satan stops this one. (its up to you to ensure he doesn't)
 All you do is -
1) Say:
a- Subhan Allah
b- Alhamdu Lillah
c- Allaho Akbar
d- La ilaha ilal Allah Mohammed ur rasoolul Allah
e- Allahoma sali aala sayidna Mohammedin wa ala alahi wasahbahi wasal'um
337-50) Ahmal of  9/10 Muhramm (Asura)
1. Recite the following Ziarate:
Assalaamo Alaika Ya Abaa ‘Abdillah
Assalaamo Alaika Yabna Rasoolillah
Assalaamo Alaika Wa Rahmatullaahe Wa Barakaato

2. Pray 2 Rakats 4 ziarate (As Salaatul Fajr)
3. Recite Ziarate Imam Husain (A.S) – Ziarate Ashura
4. Pray 2 Rakats (As Salaatul Fajr)
5. Recite this Dua (100 times):
Allahummal ‘An awwala zaalemin zalama haqqa
Mohammadin-w-Wa Aale Mohammad. Wa aakhera ta’abegheen
lahu ‘ala zaalik. Allahummal ‘anil-esaabatil lati
jahaadatil Husain. Salawaatoka Alaihe wa shaayeghat wa
baayeghat wa taabaghat ‘Ala Qatleh. Allahummal ‘Anhum
jamee’a.
6. Recite Salaam as under (100 times):
Assalaamo Alaika Ya Abaa ‘Abdillah Wa ‘alal
arwaahillati hallat be fenaaeka wa anaa khat be
rehleka ‘Alaika minni salaamoullaahe abada-m-maa
baqito wa baqeyal lailo wannahaaro wala
ja’alahoullaaho aakheral ahde minni le Ziarateka.

Assalaamo ‘Alal Husain Wa ‘Ala Aliyibnil Husain Wa
‘Ala Aulaadil Husain Wa ‘Ala ashaabil Husain.
7. Then give Laanat (curse) as under:
Allahumma Khussa Anta Awwala Zaalemin Billaghne Minni
Wa ‘Abdao behi awwalan Summas Saaneya Summas Saaletha
Summar Raabigh.

Allahummal ‘An Yazeed Abna Muawiyata Khaamesa wal ‘an
Oubaidallah-Ibne Ziad-I-Wabna Marjaana wa Umar abna
Saad-I-Wa Shimra wa ‘ala Abi Sufyaan wa ‘ala Ziad-a-Wa
‘ala Marwaana Illa Yaumil Qiyaama.

8. Then go to Sajda and recite:
Allahumma Lakal Hamdo hamdash Shaakereena laka ‘Ala
Musaabehim. Alhamdolillaahe ‘Ala Azeeme Raziyyati.
Allahumma-r-Zukni shafaa’atal Husaine Alaihis Salaamo
Yaumal Worood wa thabbit li qadama sidqin indaka ma’al
Husaine wa Aulaadil Husaine Wa Ashaabil
Husain-I-Illazeena bazalu muhjahum dounal Husaine
Alaihis Salam.
9. Recite 2 Rakats (As Salatul Fajr).
10. Recite Dua-e- Alqama
(Mafatihul Jinan Page 456)
11. Walk 7 (Seven) times forward and backward, each
time reciting the following:
INNA LILLAAHI WA INNA ILAIHE RAAJIOUNE RIDHAN
BIQADHAAEHI WA TASLIMAN LIAMREH
12. Recite 1000 (One thousand ) times
Sura-e-Ikhlaas (Qul Huwal Laahu Ahad)
13. Recite 1000 (One thousand) times “ALLAAHUMMAL ‘AN
QATALATAL HUSAINE WA ASHAABE
14. After Majalis, read Ziarate Aakhir Yowm Ashura
(Ziarate Taaziyate)
ASHURA DAY is one of poignant grief for us. Remain completely grief striken whole day as if you have lost
a dear relative and abstain from food and drink till Asr. At Asr time recite Ziarate Taaziyate. Take simple and little food.
351) For Marriage & Desires :  IT IS VERY GOOD TO RECITE (YA GHAFOORO YA WADOOD ) AS MUCH AS YOU CAN, AND ESPECIALLY DURING THE STATE OF SOJOOD.

352) For Marriage & Hopes :  IT IS ALSO VERY GOOD TO RECITE (LA HAWLA WALA QOWWATA ILLA BILLAH) 100 TIMES DAILY, ALONG WITH ONE TASBEEH OF SALAWAAT AND ONE TASBEEH OF ESTIGHFAAR.
353) For Marriage : Read 5 times namaz is must " after every namaz read " Ya-Latif Ya Salam Ba Haq Ya Fattah " start & ending 11 times darood sharif .
354) For Safety of Magic & Bad Eyes : read " Ya Hafeez Ya Jabbar " as u could read it & also read Lohol wala kout ......
355) For Sake of Job : read " Ya Aziz  Ya Raffia" as u could read it .
356) For Shadi / Marriage : read after every 5 times namaz , read " Ya Latif Ya Fattah "& pray .
357) For Permanent Job will remain : read " Ya Gani Ya Qaim " read 5 time namaz is must for that & pray after every namaz
358) For Any Wishes / Hopes : Hazrat Muhammad (s.a.w) says , the person who recite following ayyat  & than pray for his/her wishes / hajat , InshAllah his/her , hajat / wish will be fulfills .the following ayyat are " La Ilaha IllAllah Anta Subhanka Inni Kuntoo Min-al-Zalamin " . read 1000 times .
359) For Marriage : read " Ya Kareem Ya Raffia Ya Latif " after every namaz read 121 times daily .
360) For Control Mind & Tensions : read " Ya Aziz Ya Hameed " as u could read it , always live in wazoo & read 5 times namaz .
361) For Removal Tension : read 13 times " Saroot ul Nasr " daily .
362) For Marriage : Before Fajr Namaz read " Ya Wakilo Ya Jamio " 700 times , with stating & ending 11 times darood sharif .
363) For Increase in Risk (wealth) : Read after fajr & Isha read 313 times " Ya Karim Ya Gani Ya Qaim " with stating & ending 11 times darood sharif .
364) For Increase in Risk (wealth) : Read after fajr Saroot ul Rahman & read " Ya Gani Ya Magni " as u could read it .
365) For Increasing in Knowledge : read namaz daily , read " Ya Alim Ya Karim ".
367) For Marriage : Read after Isha 313 times " Ya Karim  Ya Salam Ba Haq  Ya Fatha Ya Sami  , with stating & ending 11 times darood sharif .
368) For Marriage : read 13 times " Saroot ul Nasr " daily .with stating & ending 11 times darood sharif .
369) For Marriage :  read after Isha 41 times Saroot ul Hamad & pray for your marriage .
370) For Marriage : Read after Isha daily " Ya Magnio : 300 times & pray deeply & heartily .
371) For Marriage & Wises : Recite, ‘Rabb inniy limaa anzalta ilayya min kahyrin faqeer’ as much as possible and make Du’aa to Allah as much as possible (marriage)
372) For Marriage / Proposals : Read 313 times Saroot Yassen ( Ayat No 36) starting & ending wih 11 times darood sharif , read it for 21 days , after Isha Namaz & pray for your good proposals .
373) For Marriage : Read " Ya Latif " 133 times & pray for marriage proposals .
374) For Seek Children's : Read 313 times " Ya Khaliq Ya Bari Ya Masweer " read it on water & drink it .
375) For Marriage : Read " Ya-Lateefo " 129 times daily  starting & ending with 3 times Darood shrif.
376) For Husband & Wife Love :One should recite "Al-Ghani-ool Moghni'' 10,000 times on a friday for ten consecutive Fridays and in the mean time one should refrain from eating any form of meat.       Regular recitation of this name makes the person prosperous. At time of copulation if recited, wife will love his husband.
377) For Husband & Wife Love : " Al-Moghni " If recited 1,000 times on Fridays without taking meat, milk, butter, Ghees, Eggs and fish in food, the person will become prosperous, Insha Allah. If recited at the time of copulation, wife will love her husband. It is recomended that this name may be recited 70 times after Wajib Prayer.
378) For Increase in Rizak / Wealth : Read after Isha , read " Ya Latifoo " 100 times starting & ending with 11 times darood sharif .
379) For Kahir Barkat / Rizak Wealth : when ever a food came to u , read first before to eat , read 1 time darood sharif , 1 time  Saroot tul Hamad , 3 times Saroot tul Aklas & 1 time darood sharif & gave hadia of all these duas to Hazrat Muhammed saw & his Osaia's (Imam's) & all Muslims (remember read on food ) .
380)  For Lover : Read on sweet 41 times Saroot ul Al Hamad & offer to eat  to the lover .
381) For Lover : Read " Allaho Samad " 1001  times starting & ending with 11 times darood sharif , read on food or sweet or any thing & offer to eat .
382) For Any Desires : Read 12000 times " Ya Allah Ya hoo " ,  starting & ending with 3 times darood sharif .
383) For Any Difficulty / Desires : Read " Ya Rabaa Ya Rabaa Ya Rabaa " 100 times after every namaz , starting & ending with 3 times darood sharif .
384) For Every Wishes Fulfill : Read " Ya Allah Ya Rahman Ya Raheem" on fri after Asr namaz towards qibla & remember do not talk any one . & close your eyes & read deeply & heartily as he/she  could read it , when sun set & pray for your desires & wishes will be fulfill & read Namaz e Magrib , Inshallah his/her work will be done . starting & ending with 3 times darood sharif .
385) For Good Luck : Read " Ya Raheemo " 258 times daily .
386) For Good Luck / Wealth : Read " Ya Raheemo " 500 times daily .
387) For Fulfillment Desires : Read " Ya Maliko " 8100 times & pray for fulfillment desires . duas will be accepted .
388) For Fulfillment Desires : Read " Ya Malii ko " 8100 times & pray for fulfillment desires . duas will be accepted .
389) For Job/without money : Read " Ya Maliko " 90 times & pray for your job .
390) For Job/without money : Read " Ya Malii ko " 100 times & pray for your job .
391) For Increase in Wealth : Read " Ya Maliko " 91 times & pray .
392) For Respect : Read " Al Malikoo Al Qooddooso " 260 times & pray .
393) For Heart Lightness : Read " Al Malikoo Al Qooddooso " 90 times & pray .
394) For Heart Lightness : Read " Ya Qooddooso " 170 times at sun set  .
395) For Increase in Knowledge : Read " Ya Salamo Ya Slamo " after Fajr 1000 times .
396) For Heart Lightness : Read " Ya Momino " 136 times & pray .
397) For Safety Back Biting : Read " Ya Momino " 1132 times & pray .
397: For Success & Victory towards Enemy : Read  " Ya Jabbro Ya Qahhro "10,000 times daily for 40 days , read in separate room .
398) For Interruption in Work : Read " Ya Khaaliqo " & pray .
399) For Need Wealth / Children : Read " Ya Khaaliqo " & pray .
400) Before Sex : Hazrat Imam Ali Raza says , The person who read 2 times before Sex " Ya Kabiro Ya Akbaro Ya Matakabbero " Allah will gave him/her Pious Son .
401) For Respect : Read after fajr 636 times " Ya Matakabbero " &  pray .
402) For Long life : Read 232 times daily " Ya Kabir " & pray .
403) For Removing Tension , Need of Wealth , Sorrow , Need of Children : Read Estagfar Deeply & heartily & never do any sin again read " Ya Gafooro Ya Gafaro Ya Afvo " & pray .
404) For Removing Tension , Need of Wealth , Sorrow , Need of Children : Read  " Ya Gafaro Ya Allah " after Isha 100 times  & pray .
405) For Hajat : Read at Mid Night with wazoo , do 3 Sajda & in every Sajda read 100 times " Ya Wahabo " total 300 times Inshallah his/her hajat fulfill on that night , if not read for 3 days .
406) For Any Desires / Hopes : Read " Ya Wahabo " 100 times , read at mid night & also read 2 rakat namaz , read for 3 days .
407) For Rizak : Read " Ya Razaqqo " 308 times daily after fajr namaz .
408) For Cleaning Heart : Read after Fajr 70 times " Ya Fattaho " keep your hand on chest .
409) For Increase In Knowledge :  Read " Ya Alaimo Ya Alimo "& pray for increase  in knowledge .
410) For Istakhra : Read at mid night 3 Shab e Juma , read 2 rakat namaz , & after that read 150 times " Ya Alaimo Ya Alimo " & then go to bed & go to sleep , Inshallah he got result which he / she wish .
411) Safety from Enemy : Read " Ya Raqeebo " 7 times before every namaz  .
412) For Fulfillment of Desires : Read " Ya Mojeebo " 1000 times & pray for your wishes & desires fulfilled .
413) For Respect : Read " Ya Majido Ya Majeedo "& pray .
414) For Control Sex Feelings : When he/she goes to bed for sleep , before sleep read 500 times " Ya Shaheedo Ya Shahido " keep your hand on chest .
415) For Prisoner Release from Jail : Read " Ya Haqqo " 108 times at mid night , prisoner should read it for release .
416) Need Of Children : Husband & wife both read " Ya Mobdeo Ya Mo'eedo " 56 times . for need of  boy child .
417) Need Of Children : Read " Ya Mobdeo " If recited 56 times on the stomach of a pregnant woman, the child will remain safe and there will be no abortion.
418) Start Any work : Read " Ya Mobdeo Ya Mo'eedo " 56 times . & start any work .
419) For Removing Mistake : Read at Fri or Thurs night 1000 times " Ya Mohyio ".
420) For Control Feelings : when u go to sleep, read on bed before sleep keep your hands on chest read 490 times " Ya Momeeto "
421) For Respect & Success : Read " Ya Hayool Ya Qayoomo " & pray .
422) For Increase in Wealth : Read 1000 times " Ya Samado "& pray  .
423) For Safety of Danger : Read " Ya Ahado Ya Wahido Ya Waheedo " 1000 times & pray .
424) For Removing Difficulty : Read " Ya Qadiro Ya Qadeero Ya Moqtadiro "& pray for removing difficulty .
425) Safety for Enemy / Stolen : Read " Ya Moqaddimo " read it before sleep on bed .
426) For Cure ness Disease : Read " Ya Mowakero " & pray .
427) Safety from Harmness : If a oung boy read & learn this Asm & read through out life " Ya Barro " he will safe all life .
428) For Estagfar : Read " Ya Tawwabo " 409 times & pray .
429) For Respect : Read daily & thurs night 100 times " Ya Zarro  " & pray .
430) For Heart Lightness : Read 256 times " Ya Nooro " daily .
431) For Fulfillment of Duas : Read " Ya Badeeo "  70 times at duas , Inshallah Duas will be fulfilled .
432) For Fulfillment of Duas : Read " Ya Baqi "  1000 times every night & thurs night & pray .
433) For all Works Fulfilled : Read " Ya Rasheedo " & pray .
434) For all Works Fulfilled : Read " Ya Rasheedo " 1000 time at fajr , read in standing position .
435) For High Ranks : Read 1000 times Darood sharif at thurs night .
436) Fulfillments of Desires : Hazrat Muhammed saw says , the person who read 100 times darood shrif on Fri , Allah will fulfill his hajat 30 in this word at 30 in last .
437) Fulfillments of Desires : Hazrat Muhammed saw says , the person who read 100 times darood shrif on Fri after Asar , Allah will gave him 70 Hajj Sawab & fulfill hajat of the world at last .
438)  For Any Wishes / Hopes : Hazrat Muhammad (s.a.w) says , the person who recite following ayyat  & than pray for his/her wishes / hajat , InshAllah his/her , hajat / wish will be fulfills .the following ayyat are " La Ilaha IllAllah Anta Subhanka Inni Kuntoo Min-al-Zalamin " . read 14000 times daily for 14 days .
438)  For Desires : Hazrat Muhammad (s.a.w) says , the person who recite following ayyat  & than pray for his/her wishes / hajat , InshAllah his/her , hajat / wish will be fulfills .the following ayyat are " La Ilaha IllAllah Anta Subhanka Inni Kuntoo Min-al-Zalamin " . read 1400 times daily for 14 days .
439) For Any Difficulties / Hajat : Read 40 Wednesday  , "Ya Syedi, Ya Maulai, Ya Musa (A.S.) ibn Jafar (A.S.) Bab-ul-Havaij, Adrikni, Adrikni, Adrikni." recite the Darud Sharif 14 times before and after the tasbeeh. Inshallah his/her hajt fulfilled .
440) For Marriage : Read 313 times after every namaz " Ya-Zool-Jalale Val Ikram  Ya Latif " & pray , read daily .
441) For Marriage : Read Saroot Taha , 21 times starting & ending 3,5,7,11 times darood sharif .
442) For Marriage : Read Saroot Mumtahna , 5 times starting ending 3 times darood shrif .
443) For Any Hard Difficulty  : Read " Ya Aliyo " 3125 times , on thurs night , read for 3 days starting & ending 11 times darood shrif  or read any night , if any difficulty .
444) For Increase Love to Allah : Read 5000 times " Ya Allaho " & pray .
445) For Marriage : Virgin girl Read 2 rakat Namaz e Hajat & then read 129 times " Ya Latifo " daily .
446) For Need of Job or Safety from Disease : Read " Ya Latifo " 300 times for 21 days .
447) For Safety from Sin : Read 1000 times " Ya Hafeezo " daily .
448) For Safety in Traveling : Write " Ya Hafeezo " 7 times & tie Imam Zaman in your Arm .
449) For Getting good Result in Exams : Read " Ya Haseebo " 11000 times for 3 days .
450) For Increase Love b/w Husband & Wife : Read 2 rakat namaz e hajat , then read " Ya Wadodo " 1000 times on sweet & offer to eat it .
451) Safety from Bad / Sex : Read 1100 times " Al Birroo " , daily .
452) For Girls Marriage : Read Sarrot Yaseen Ayat no 36 , 212 times after Isha for 40 days , starting & ending 11 times darood sharif & pray for your marriage . Inshallah she will get good proposal .
453) For Any Difficulty/Hajat/Marriage : Read 100 times " Al Agal Al Agal Ya Molaya Ya Sahib ul Zaman " daily , starting & ending with 11 time darood sharif .
454) For Love : Read 2000 times " Ya Baddhoo" omn sweet & offer to eat .
455) For Any Desires / Marriage : Read " Saroot Yaseen " 1 time & starting & ending 100 times darood shrif . (Best)
456) For Marriage : Read 300 times Saroot Qadr after Fajr .
457) For Marriage : Read 300 times 3rd Kalima after Fajr .

458) For Any Hajat : Read 2 rakat namaz e hadia Hazrat Imam Ali a.s then read 140 time " Assalam o Alika Ya Mola Ali Adrkni Fee Sabil Allah " after Fajr & Isha , for 40 days . starting & ending with 11 time darood sharif .

No comments:

Post a Comment